Het veertigjarig jubileum van de Nederlandse sectie van de AES

Op zaterdag 29 november 2014 was het dan zover, de Nederlandse sectie van de AES vierde haar 40-jarig jubileum.
We waren te gast bij de Wisseloord-studio's in Hilversum. Een hondertal leden was aanwezig.

Grote opkomst

Bij binnenkomst maakten velen gebruik van de mogelijkheid de grondig vernieuwde "stallen" van Wisseloord, waaronder Studio I, eens van dichtbij te bekijken. Tijdens de rondleidingen werden onze vragen door het gastvrije personeel van Wisseloord tot in detail beantwoord.

Studio 1

Studiorondleiding

Voor diegenen die de studio's al geruime tijd niet hadden bezocht werd duidelijk dat er onlangs sprake is geweest van een totale "make over" zodat men de komende jaren weer vooruit kan. Hierna nam Jan Didden, onze voorzitter van de sectie, het woord en heette iedereen welkom.

Welkomstwoord Jan Didden

Welkomstwoord door jJan Didden

Het was erg leuk te zien dat naast de oprichters van het eerste uur er zoveel jonge AES-leden aanwezig waren.

Als we in de geschiedenis teruggaan, naar 1968, was dat eigenlijk het begin van het ontstaan van een Nederlandse AES sectie. Johan Ooms kreeg indertijd het verzoek vanuit de USA voor de AES-conventie van 1968 in New York, een Europees audio lezingenprogramma samen te stellen. Tijdens deze Conventie werd besloten een European Region van de AES op te richten. Dat ging indertijd heel gemoedelijk. In de lift van het Sheraton hotel, waar de conventie werd gehouden, was dit snel geregeld. Johan Ooms, Percy Wilson (van de Engelse  sectie) en Alex Balster waren hierbij aanwezig. Ook Titia Bakker was er bij betrokken.

Op 5 april 1974 werd (in AVRO studio 1), de Nederlandse sectie formeel opgericht. De sectie had indertijd 70 Nederlandse leden. Op de oprichtingsvergadering waren 30 stemgerechtigde leden aanwezig. Alex Balster werd tot voorzitter gekozen, Leon Heijnen tot vicevoorzitter en Titia Bakker werd secretaris/penningmeester. De andere leden van het eerste Bestuur waren Cor Doesburg, Gerard Hali, Victor Peutz, Bert Tellegen en Stan Tempelaars.Op 19 juni 1990 werd de Nederlandse sectie van vereniging omgezet in een stichting.

Alex Balster en zijn vrouw

Alex Balster en partner

Jan Didden nodigde ons vervolgens uit voor het buffet. Dit was prima verzorgd door de catering van Wisseloord. Tijdens het informele samenzijn werden de oude contacten nog eens opgehaald. Onze secretaris Bert Kraaijpoel was ondertussen nog "onderweg" naar Wisseloord. Na het buffet kwam Bert plotseling binnen en hij had een verrassing: een videoboodschap! Dus snel naar Studio I. Niemand minder dan Andres Mayo, de president van de AES, sprak ons vanuit de Buenos Aires via een videoscherm toe en feliciteerde de sectie met het 40-jarig jubileum!

Andrés Mayo

het afspelen van de video-boodschap

Hierna reikte Han Tendeloo de Board of Governors Award uit aan Tin Jonker (1957 Amsterdam). De reden waarom hij deze kreeg (de "Citation") is dat hij zich al sinds 1994 inzet voor de Nederlandse sectie. Hij heeft in al die jaren met nimmer aflatend enthousiasme talloze activiteiten georganiseerd. Tin is thans werkzaam als Team Manager bij  Ericsson en heeft in het verleden zijn sporen verdiend als Senior Audiotechnicus, project- en opleidingscoördinator. Hij was onder meer werkzaam bij NOS/NOB Audio, NOB Cross Media Facilities/Technicolor. Tin heeft ruime ervaring met uiteenlopende soorten radio- en televisieprogramma's ("van dominee tot symfonieorkest"), opname, editing en mastering van compact disks, opbouwen en schakelen van ISDN-, satelliet- en IP-verbindingen. Verder was hij ook de adviseur van de studentensectie binnen onze sectie.

Award Tin

Tin Jonker toon het 'Award'

De prijs wordt uitgereikt aan diegenen die zich in het bijzonder ingezet hebben: "The Board of Governors Award may be given to any member rendering exceptional service to the Society".

Tijdens de bijeenkomst draaide in de gangen van Wisseloord een "oral history" video. Getoond werd een  compilatie waarin de initiatiefnemers van onze sectie aan het woord waren. Voor meer informatie: klik hier.

Uiteraard kregen de aanwezige oprichters van indertijd (Titia Bakker, Alex Balster en Cor Doesburg) op onze bijzondere bijeenkomst een kleine attentie. Zoals gebruikelijk bij de AES is dat een flesje wijn.

Titia Bakker

Jan Didden overhandigt een kleine attentie aan Titia Bakker

Hierna gaf Alex Balster een kort overzicht van de activiteiten van onze springlevende AES-sectie waarbij hij nog eens terug blikte op de ontwikkelingen in ons werkveld. Hij noemde o.a. George Neumann met de grammofoonplaten snijmachines en microfoons (opgericht in 1928), Willy Studer (audio tape recorders), Karl Schoeps (de S uitvoering van gerichte microfoons), Peter Walker (ontwikkelaar van de elektrostatische luidspreker QUAD), Ray Dolby (Dolby B ruisreductie t.b.v. de muziekcassette), Raymond Cooke (KEF luidsprekers) en Brüel & Kjaer (audio meetinstrumenten en later de DPA microfoons). Ondanks de enorme technische vooruitgang en voortdurende research is het kwaliteitsbesef bij de luisteraar/consument helaas achteruit gegaan. Distributie van muziek en spraak gebeurt in toenemende mate via het internet. Men neemt helaas tegenwoordig al snel genoegen met het luisteren naar een MP3 of een andere low resolutie file. Deze wordt dan afgespeeld op een I-phone of  I-pad en beluisterd met een goedkoop oortje. Hij besloot zijn lezing met dank uit te spreken aan het huidige sectiebestuur.


Tot slot was het woord aan Bjorn Berkvens, Maurice Appelhof en Thom Snippe: studenten aan de afdeling Elektrotechniek van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij gaven een terugblik op de ontwikkelingen rond opname, productie en distributie van geluid sinds 1878 (uitvinding van de fonograaf). Hun stelling: moderne jonge geluidsconsumenten hebben geen CD-speler meer maar alles wordt met gebruikmaken van streaming techniek beluisterd. Zij gingen tijdens hun lezing in op de gebruikte technieken en de verschillende codecs die zoal toegepast  worden. Kwalitatieve beleving van het geluid is belangrijker geworden dan geluidskwaliteit. De door hen gegeven lezing is als pdf-file terug te vinden op onze AES site. Zij hebben ook een eigen website.

Tekst:
Bob Vos, Utrecht 8 december 2014,

Foto's:
Bob Vos
Hans Beekhuyzen (video still)
Bert Kraaijpoel