Project 142:

Meten en lusteren: Waarom zijn er zoveel discrepanties?


Datum bijeenkomst 142
donderdag 20 september 2001

Sprekers

Locatie
Philips NatLab
Prof. Holstlaan 4
5656 AA Eindhoven

Tijd: 20:00 uur (19:30 is er koffie)

Per openbaar vervoer:
Trein en bus 7 (St. Jozeph ziekenhuis)

Per auto:
Neem op de rondweg Eindhoven Zuid (A2) afslag 33 richting Valkenswaard. Eerste afslag rechts, aan het eind bocht naar rechts onder de A2 door. Het NatLab ligt aan uw linkerhand.

Contactpersoon
Hans Beekhuyzen, zie bestuur.


Samenvatting

Frequent worden gehoormatige waarnemingen gedaan waarvoor op dat moment geen technische verklaring kan worden gevonden. En omdat zintuiglijke waarneming lang niet altijd betrouwbaar is, hebben technici in het verleden nog wel eens juiste gehoormatige waarnemingen naast zich neergelegd. De laatste jaren is dit aan het veranderen. 'Gouden Oren' worden vandaag de dag vaker serieus genomen. Met als gevolg dat er nu makkelijker open wordt gepraat over de discrepantie tussen horen en meten, zoals de twee sprekers van deze avond zullen doen:

Direct Stream Digital is een 1-bit digitaal audio signaal met een sampling rate van 2.8 MHz. Puur op THD+N en SNR gemeten is de performance van DSD minder goed dan van 192 KHz/24 bit PCM. Toch lijkt er binnen de audiofiele wereld overeenstemming te zijn dat DSD beter klinkt. Ook op andere fronten lijkt er een gat geslagen tussen gemeten signaalparameters en gehoormatige waarnemingen. Meten we wel de juiste dingen?...... ervaringen opgedaan tijdens het ontwikkelen van de SACD1000 speler van Philips door Willem van der Brug, systeem-architect in het SACD1000 project.

De meeste meetapparatuur meet direct aan het signaal zonder rekening te houden met de niet-lineaire eigenschappen van ons gehoor. Door niet-lineaire gedragingen te verdisconteren kunnen een aantal gehoormatige waarnemingen begrepen worden. Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de ervaringen van de spreker, Hans van Maanen. Dit betekent niet dat hiermee alles verklaard is, maar is een startpunt voor de discussie over dit onderwerp. Hans van Maanen is wetenschappelijk medewerker van Shell en in zijn vrije tijd enthousiast audiofiel.