Project 148:

Slotbijeenkomst Openluchtmuseum Arnhem met jaarvergadering en diner


Datum bijeenkomst 148
woensdag 22 mei 2002

Locatie
Openluchtmuseum Arnhem
Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem
http://www.openluchtmuseum.nl

Tijd: 13:30 - 20:30

Openbaar vervoer
Vanaf station Arnhem buslijn 3 richting Alteveer.

Per auto:
Volg vanaf alle omringende (snel)wegen de ANWB-borden Arnhem Noord/ Openluchtmuseum (afrit 26).

Contactpersoon
Peter Swarte, zie bestuur.


Programma

Aan de leden,

Wij nodigen u uit voor de slotbijeenkomst van het seizoen 2001- 2002 op woensdag 1 mei aanstaande.

U bent de gehele dag welkom in het Openluchtmuseum. U kunt u als AES deelnemer melden bij de kassa.

U wordt vanaf 13.30 uur verwacht in Restaurant De Kasteelboerderij, waar de koffie met een versnapering op u staan te wachten.

Om 15:30 uur zullen wij gezamenlijk deelnemen aan de attractie HollandRama. Nadere informatie vindt u op http://www.openluchtmuseum.nl

Om 17:00 uur vindt een technische excursie plaatst voor een uniek kijkje achter de schermen van het HollandRama.

Vanaf 18:00 uur wordt u verwacht in Herberg De Hanekamp, waar om circa 18:30 uur de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden met aansluitend een buffet. Tijdens dit buffet zullen de jaarlijkse Awards of Appreciation worden uitgereikt.

De kosten voor toegang tot het Openluchtmuseum en de deelname aan het buffet bedragen Euro 35,-- per persoon. Voor student-leden, die ook zeer welkom zijn Euro 17,50. U betaalt voor uw partner dezelfde prijs. U dient de deelnamekosten bij aanmelding te voldoen door overmaking op bankrekening nr. 48.08.03.765 t.n.v. Stichting AES, o.v.v. uw nl-lidnummer en het aantal deelnemers. U wordt verzocht om voor 15 mei aan te melden en te betalen.


Jaarlijkse ledenvergadering

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Rondvraag
  7. Sluiting