Project 151:

Geluidrestauratie


Datum bijeenkomst 151
dinsdag 10 december 2002

Titel
Geluidrestauratie

Locatie
Media Akademie, Noorderweg 2
1221 AA Hilversum

Sprekers
Harry Coster
Theo Ceelen

Tijd: 20:00 uur (19:30 is er koffie)

Openbaar vervoer
NS station Hilversum; de Media Akademie is gevestigd in het voor-malige hotel Santbergen. Het gebouw ligt aan het spoor, tegenover het station.

Per auto
Neem de afslag Laren op de A1. Volg vanaf hier de richting Hilversum. Rond de rotonde voor de helft, en sla rechtsaf de Larense weg op. Aan het eind van deze weg, voor de spoorbomen rechtsaf. Het gebouw op de hoek is de Media Akademie.

Contactpersoon
Peter Swarte, zie bestuur.

Samenvatting

"Geluidrestauratie" is een betrekkelijk nieuw fenomeen: een kleine halve eeuw geleden had eigenlijk niemand ooit van dit woord gehoord en ook nu nog stuit deze term vaak op onbegrip, zelfs voor mensen voor wie de geluidsbranche dagelijkse kost is. Een redelijk correcte omschrijving van dit begrip zou "opknappen van oud geluid" kunnen zijn &endash; het komt er tenslotte op neer dat geluid dat is vastgelegd op historische dragers (meestal grammofoonplaten of halffabrikaten voor het vervaardigen daarvan) ontdaan wordt van allerlei sporen van aantasting door de tand des tijds. En dit meestal met als doel het beschikbaar stellen van dit materiaal in een moderne (lees: digitale) vorm.

Met de opmars van de digitale technieken zijn er restauratiemethoden ontwikkeld waar mensen uit het vak vroeger alleen maar van konden dromen. Die methoden hebben doorgaans als basis een digitaal geluidssignaal. Dat houdt uiteraard in dat de van oorsprong analoge bronsignalen eerst in een digitale vorm moeten worden omgezet. Hierbij kan, zoals meestal gebeurt, gebruik worden gemaakt van algemeen voorhanden zijnde apparatuur (platenspeler of bandrecorder, voorversterkers, diverse filters etc.). Toch is in de oorspronkelijke bronnen vaak informatie voorhanden die een meer effectieve restauratie van het geluid kunnen bewerkstelligen. Daarom loont het de moeite wat dieper in te gaan op historische productiemethoden voor grammofoonplaten, waarbij de verschillende oorzaken van ruis en vervorming nader worden bekeken.

We hebben vanavond twee doorgewinterde sprekers aan het woord: Harry Coster en Theo Ceelen. Beiden zijn zeer actief op het bovenomschreven gebied. Harry Coster zal aan de hand van voorbeelden het restauratieproces toelichten terwijl Theo Ceelen vragen zal beantwoorden over de achtergronden van de toegepaste digitale processen.