Terugblik Project 154

door Daniël Schobben(©2003):

Highlights 114e AES A'dam conventie


De bijeenkomst wordt geopend door Peter Swarte met een beknopt overzicht van de organisatie van de 114de AES conventie te Amsterdam. Hoewel de expositie circa 40% kleiner was in vloeroppervlak dan gebruikelijk waren de standhouders uiterst positief; er was een grote interesse van het publiek. De meerwaarde van een AES conventie zat ook deze keer voor een belangrijk deel in netwerking tussen mensen. De papers waren van een hoog niveau en trokken vrij volle zalen. Ook de poster sessies kregen bijzondere aandacht. Uiteraard was er wederom een bijdrage van de historical committee waarvan overigens ook twee `old chaps' in de zaal aanwezig zijn.

Ronald Aarts bespreekt een aantal belangrijke en/of in het oog springende papers. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op paper #5726 door Kovacic et. al. waarin getracht wordt het lichaamsgewicht en de lengte van een persoon te schatten op basis van zijn stem. Dit lijkt een niet voor de hand liggend verband en de conclusie van het paper is ook dat de schattingen gemaakt door hun model niet kloppen. In paper #5728 van Olive wordt gezocht naar verschillen in de voorkeur en kwaliteit van luisteraars in luister testen. Een van de conclusies is dat studenten het minst betrouwbaar zijn. In paper #5742 door Vanderkooy et. al. wordt het effect van een zeer sterke magneet in een luidspreker onderzocht. De efficiëntie van een luidspreker systeem kan zo worden verbeterd. Ook is het mogelijk om lage tonen weer te geven met een veel kleiner luidsprekerkabinet dan gebruikelijk. In paper #5774 door Grenier wordt een methode gepresenteerd die zeer zachte spraaksignalen kan extraheren uit een microfoonopname die tevens zeer luide muziek bevat. In paper #5797 door Nishimura et. al. wordt getracht om jitter in A/D en D/A omzetters te meten gebruikmakende van muzieksignalen. Hoewel in het verleden aangetoond dat dit mogelijk is door te meten met sinussen blijft het meten met muziek niet praktisch te zijn. In paper #5802 inventariseert Zielinski et al. hoe een beperkte vaste bandbreedte het best kan worden verdeeld over vijf kanalen. Het blijkt dat de centre en surround kanalen best een beperkte bandbreedte mogen hebben. Het is belangrijk om veel bandbreedte aan de voorkanalen toe te kennen (met name aan links en rechts voor). Jones et al. onderzochten in paper #5814 de kwaliteit van PC geluidskaarten. Deze bleken over het algemeen veel praktische problemen te hebben. Ook traden er vreemde fouten op bijvoorbeeld in de vorm van een tijdsverschil tussen het linker en het rechter kanaal. In paper #5830 waarschuwt Schroeder et al. er voor dat de lengte van een muziekbestant veranderd na MP3 compressie/decompressie. Verder wijst Ronald op de nadrukkelijke aanwezigheid van golfveldsynthese in de vorm van een aantal papers, een workshop (Thomas Sporer/Diemer de Vries) en de demonstratie uit het CARROUSO project.

Na de pauze krijgt Kees Schouhamer Immink het woord. Als president van de AES heeft Kees zich tijdens de conventie met name beziggehouden met financiële en andere organisatorische zaken. Enerzijds gaat het goed met de AES gezien het feit dat het ledenaantal stijgt. Financieel gaat het echter minder goed. Dit zal betekenen dat er bezuinigd moet worden. Een belangrijke kostenpost is het AES tijdschrift; voor elk lid gaat hier 75 USD van het 90 USD kostende lidmaatschap naartoe. Om deze kosten te beperken kan elk AES lid er sinds dit jaar voor kiezen om tegen een gereduceerd tarief het tijdschrift alleen elektronisch te ontvangen.

Diemer de Vries vertelt over het reilen en zeilen van de workshops tijdens de Amsterdam conventie. Diemer legt uit wat de selectiecriteria zijn voor een workshop en geeft een overzicht van de workshops die gehouden zijn. Nieuw op deze conventie zijn de zogenaamde `seminars'; een soort tutorials. Ook nieuw zijn de `Exhibitor seminars' waar standhouders een uur krijgen om hun product uit te leggen. Beiden waren een succes te noemen en worden zeker vaker georganiseerd in de toekomst. Onder de workshops waren onder andere `Basics of sound reinforcement' door Peter Swarte en `Basics of room acoustics' door Diemer de Vries.