Project 155:

Slotbijeenkomst seizoen 2002-2003


Datum bijeenkomst 155
woensdag 21 mei 2003

Titel
Slotbijeenkomst seizoen 02-03

Locatie
Radio Correct en Rotterdams Radio Museum
Ceintuurbaan 111 en 104
3051 KA Rotterdam

Tijd:

15:00 Algemene ledenvergadering

16:00 Rondleiding Correct en Radio Museum

17:30 Eetcafé Facet

Openbaar vervoer
Connexxion lijn 170, 171 en 173, zie ook http://www.9292ov.nl/

Per auto
Rondweg Rotterdam Noord A20, afslag 15 (Crooswijk). Correct ligt direct aan de Noordzijde van de A20. Zie ook de ANWB routeplanner

Contactpersoon
Cees Wagenaar, zie bestuur.

Aanmelden
Stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris of meld hier aan via de website.

Programma

De slotbijeenkomst wordt dit jaar gehouden bij Radio Correct en het Rotterdams Radiomuseum.

Het programma is als volgt:

15:00 Algemene ledenvergadering bij Correct, Ceintuurbaan 111

(voor agenda zie hier onder).

16:00 Rondleiding showroom Correct en oversteek naar Radiomuseum

16:30 Rondleiding Radiomuseum

17:00 Vrij rondneuzen

17:30 Aanvang borrel in eetcafé Facet

18:00 Aanvang diner met uitreiking Awards of Appreciation

De deelnamekosten bedragen inclusief het diner 35,-- per persoon. Voor student-leden, die ook zeer welkom zijn 17,50. U betaalt voor uw partner dezelfde prijs. U dient de deelnamekosten bij aanmelding te voldoen door overmaking op bankrekening nr. 48.08.03.765 t.n.v. Stichting AES, o.v.v. uw nl-lidnummer en het aantal deelnemers. U wordt verzocht om voor 15 mei aan te melden en te betalen.

Agenda van de algemene ledenvergadering

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Bestuurswisseling
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

ad 6: Aftredend zijn Cees Wagenaar en Evert Start. Het bestuur stelt in hun plaats voor Kees Westendorp en Ben Kok. Eerder dit seizoen verliet Frannek Broskiwiets om persoonlijke redenen het bestuur. Voor zijn plaats is nog een vacature beschikbaar.

Werner de Bruijn, die als voorzitter van de Student Sectie, student bestuurslid is, treedt af en wordt opgevolgd door de nieuwe voorzitter van de Student Sectie Simon de Koning.