Terugblik Project 157

Nieuwe ontwikkelingen bij Audio Precision

door Tom Magchielse (©2003)

Op 21 oktober kwamen ruim 40 technisch geïnteresseerde leden en introducés naar het fraaie hotel Oud London in Zeist, voor een avond met Bruce Hofer.

De avond was gewijd aan het meten aan audio-apparatuur, en wel in het bijzonder meten met de Audio Precision meetsets, die bijna de status van een industrie standaard genieten. De spreker is dan ook de mede-oprichter en mede-eigenaar van Audio Precision.

Hij had het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt; niet minder dan drie verschillende onderwerpen werden uitvoerig behandeld.

Allereerst kwamen de problemen rond het meten aan klasse D (Digitale PWM-) versterkers aan bod. Deze versterkers produceren een uitgangssignaal dat bestaat uit een reeks pulsen met steile flanken, waarvan de gemiddelde waarde inderdaad audio signaal bevat. Een luidspreker heeft geen moeite met dat signaal, maar een meetset des te meer. Het is daarom nodig het kloksignaal dat meestal boven de 200 kHz ligt, radicaal te verwijderen. Een passief LC filter was uit een oogpunt van vervorming en dynamisch bereik de beste keus, maar de gewenste vlakke doorlaatband (rimpel binnen 0.05 dB tot 20 kHz) in combinatie met een demping van >50 dB boven 220 kHz bleek niet eenvoudig te realiseren. Er werden een aantal aanbevelingen gedaan voor nuttige of onthullende metingen aan klasse D versterkers.

Het tweede onderwerp van de avond was het meten aan "high performance" AD en DA converters. Bij DA converters is de vervorming in het analoge uitgangssignaal zo laag, dat alleen m.b.v. FFT analyse nog wat te vinden is. Helaas moet het signaal daarvoor eerst weer gedigitaliseerd worden door de AD converter van de meetset. Om te vermijden dat men de fouten van de meetset te zien krijgt i.p.v die van de DAC, moet het signaal geconditioneerd worden. Men stelt (eventueel met verzwakkers) het signaalniveau zo in dat het dynamisch bereik van de meetset maximaal benut wordt, en men verwijdert met behulp van een notch filter eerst de grondtoon uit het signaal.

Vergelijkbare overwegingen gelden voor AD converters. De vervorming van een analoge audio generator is bij bepaalde uitgangsniveaus duidelijk het gunstigst, men gebruikt de generator dus bij voorkeur bij die niveaus, en past dat met passieve verzwakkers aan de ingang van de ADC aan. Zolang de vervorming van het bronsignaal nog zo'n 10 dB onder die van de ADC blijft, kan men redelijk meten. Bij meten van ruis m.b.v. FFT's moet men zich rekenschap geven van de invloed die het tijdvenster heeft op de uitkomst. Het veel gebruikte Blackman-Harris venster kan een 3 dB te hoge uitkomst veroorzaken! Veel praktische tips completeerden dit deel van de lezing.

Het derde onderwerp, analoge signaalwegen, zou eigenlijk overbodig moeten zijn. Iedereen meent immers, dat hij daarin geen fouten meer maakt? Voor fabrikanten geldt dat in ieder geval niet, getuige de nog veel voorkomende verbinding van punt 1 van de XLR connector aan de systeemaarde. De effecten van afscherming en aarding, de voordelen van symmetrische verbindingen en de problemen rond aardlussen passeerden op duidelijke wijze de revue. Aldus eindigde een avond vol nuttige en praktische informatie, die door Ad de Groot van Heijnen perfect georganiseerd was.


Voor wie het allemaal nog eens in detail wil beijken heeft Bruce zijn presentaties aan ons beschikbaar gesteld, die u in pdf-formaat kunt downloaden.

Testing Class D Amplifiers.pdf (668 KB)

Audio Converter Testing.pdf (1.1 MB)

Analog Signal Connection.pdf (624 KB)