Project 160:

Verhuizing HMG


Datum bijeenkomst 160
donderdag 26 februari 2004

Titel
Verhuizing HMG

Sprekers
Hank van de Loo, Robert Zanen, Niels Mos (HMG/BCN)
Ron Fierloos (NOB Cros Media facilities)

Locatie
HMG, Gebouw 16 Mediapark (melden bij bewaking)
Sumatralaan 47
1217 GP Hilversum

Tijd:
20:00 uur (vanaf 19:30 koffie)

Openbaar vervoer

NS station Hilversum Noord, zie ook http://www.9292ov.nl/

Per auto
Vanaf de A1 afslag Laren/Hilversum, kies richting Hilversum en volg de borden naar het Mediapark. Zie verder ANWB routeplanner

Contactpersoon
Ben Kok, zie bestuur

Aanmelden
Stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris of meld hier aan via de website.

Let op: Vanwege de beperkte capaciteit dient u tijdig aan te melden. Introducés zijn deze keer niet toegestaan. Bent u toch verhinderd, laat het ons weten.

Samenvatting

Verhuizing HMG

Tot voor kort was de Holland Media Groep (RTL/ Yorin) gehuisvest in een aantal panden op industrieterrein Kerkelanden in Hilversum. Deze versnippering over verschillende gebouwen, gecombineerd met de toegenomen activiteiten, was niet optimaal voor een effectieve bedrijfsvoering. Aangezien op de bestaande locatie geen echte mogelijkheden tot verbetering waren is besloten tot verhuizing van de hele organisatie. Hiervoor viel de keuze op de panden 15 en 16 op het Mediapark. Tevens zijn een tweetal studio's van het Studiocentrum in beheer genomen.

In de loop van 2003 zijn de panden, welke oorspronkelijk een kantoorfunctie hadden, omgebouwd tot studio's en facilitaire ruimten. Hierbij zijn een grote nieuwsstudio, een tweetal radiostudio's en een groot aantal edit-ruimten gerealiseerd.

Op deze avond zullen een aantal technische aspecten van deze verhuizing worden toegelicht. Hank van de Loo zal in een korte inleiding de algemene achtergronden en uitgangspunten van de verhuizing toelichten. Daarna zal Ron Fierloos, geassisteerd door Robert Zanen en Niels Mos, verder ingaan op enkele technische aspecten. Na de pauze kunnen we tijdens een rondleiding een aantal van de nieuwe studioruimten bezichtigen.

Bijzonderheden

Vanwege de beperkte capaciteit zijn alleen vooraanmeldingen en geen introducés toegestaan. Voor deze bijeenkomst gelden beperkingen t.a.v. het maximum aantal deelnemers. Als het aantal aanmeldingen het maximum overschrijdt, vallen de laatste inschrijvers af. Deze zullen hiervan bericht ontvangen. Mocht u, na aanmelding, onverwachts toch niet kunnen, geef dat dan even door. Wij kunnen dan een ander lid alsnog toelaten.