Project 162:

Tijd-frequentie analyse met het cochleogram


Datum bijeenkomst 162
woensdag 28 april 2004

Titel
Tijd-frequentie analyse met het cochleogram

Sprekers
Tjeerd Andringa (Sound Intelligence)
Rolf Hut (TU Delft)

Locatie
TUD, Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft

Tijd:
20:00 uur (vanaf 19:30 koffie)

Openbaar vervoer
Trein naar Delft Centraal, bus lijn 129, zie verder http://www.9292ov.nl/

Per auto
Afslag Delft-Zuid, richting TU-wijk. Eind afrit rechtsaf, Schoemakerstraat. Tweede weg links, Stieltjesweg. Aan eind rechtsaf en direct weer rechtsaf ligt het parkeerterrein van Technische Natuurkunde. Zie verder ANWB routeplanner

Contactpersoon
Rinus Boone, zie bestuur

Aanmelden
Stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris of meld hier aan via de website.

Samenvatting

Tijd-frequentie analyse met het cochleogram

Het menselijk gehoor analyseert de binnenkomende geluiden als functie van tijd en frequentie in het binnenoor: de cochlea. De cochlea is in de groep van prof. Duifhuis van de Rijksuniversiteit Groningen gemodelleerd als transmissielijn (een reeks van gekoppelde filters). Deze technologie is verder uitgewerkt door het bedrijf Sound Intelligence voor een aantal interessante toepassingen. Tevens wordt aan de TU Delft onderzocht wat de toepassingen van deze technologie kunnen zijn binnen de groep Akoestische Beeldvorming en Geluidbeheersing.

Als eerste spreker zal Tjeerd Andringa van Sound Intelligence de basisprincipes van de op dit model gebaseerde Continuity Preserving Signal Processing (CPSP) behandelen. Dit is een signaalanalyse strategie die geoptimaliseerd is voor het volgen van de continue ontwikkeling van signaalcomponenten. Onder signaalcomponenten worden samenhangende distributies in het tijd-frequentievlak verstaan die met hoge waarschijnlijkheid van een enkel fysisch proces afstammen. Voorbeelden hiervan (kunnen) zijn harmonischen, pulsen, wavelets, bursts en ruizen. Aangenomen wordt dat geluidbronnen altijd combinaties van dit soort signaalcomponenten produceren. Een essentieel kenmerk van CPSP is het gebruik van een transmissielijnmodel van het (menselijk) basilair membraan in het binnenoor. Met de hierin gegarandeerde continue verwerking kan een continue ontwikkeling van de energie in het tijd-frequentievlak doorgaans veel beter worden weergegeven dan met andere transformaties naar het tijd-frequentievlak (zoals FFT, wavelet, filterbanken) mogelijk is. Dit maakt het gemakkelijk om, in het bijzonder in ruizige omstandigheden, bronnen te volgen. Herkenning is vervolgens mogelijk door de verzamelde broninformatie te vergelijken met informatie over de (fysische) ontwikkeling van doelklassen. Van een aantal toepassingen van CPSP worden voorbeelden behandeld.

Onze tweede spreker is Rolf Hut, die als student van de sectie Akoestische Beeldvorming en Geluidbeheersing van de TU Delft de mogelijkheden van het cochleogram in het vakgebied van de seismiek en de akoestiek onderzoekt. Het verschil tussen (zaal)akoestiek en seismiek is steeds kleiner aan het worden. Metingen met array technologie, het maken van beelden met geluid, het wordt in beide vakgebieden toegepast. Daarom wordt onderzocht of de nieuwe, op het menselijk oor gebaseerde, CPSP analysetechniek ook voor deze toepassingen geschikt is.

Dus wat de indianen al wisten, proberen we nu weer te bewijzen: Het menselijk oor is goed in staat om geluiden uit de grond te analyseren. Rolf zal in zijn voordracht ook ingaan op de toepasbaarheid van het cochleogram voor het analyseren van zaalresponsies.

Het belooft een interessante avond te worden, gelardeerd met een aantal geluidsfragmenten om de technologie nader te illustreren.