Project 163:

Slotbijeenkomst seizoen 2003-2004
in het museum Van Speelklok tot Pierement


Datum bijeenkomst 163
woensdag 9 juni 2004

Titel
Slotbijeenkomst seizoen 2003-2004

Locatie
Museum Van Speelklok tot Pierement
Steenweg 6
3511 JP Utrecht
zie ook http://www.museumspeelklok.nl

Aansluitend dineren bij

Restaurant Lofen
Domplein 17
3512 JD Utrecht

Tijd:
14:15 Algemene Ledenvergadering
15:00 Inleiding door dhr. Kees Nijsen
16:00 Rondleiding museum
18:00 diner bij Lofen

Openbaar vervoer
Trein naar Utrecht CS. Vandaar lopen of stadbus 2/22 halte Domplein., zie verder http://www.9292ov.nl/

Per auto
Parkeren in garage Springweg of Hoog Catharijne. Zie verder ANWB routeplanner

Contactpersoon
Peter Swarte, zie bestuur

Aanmelden
Stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris of meld hier aan via de website.

Samenvatting

Slotbijeenkomst seizoen 2003-2004

De slotbijeenkomst wordt dit jaar gehouden bij het Museum Van Speelklok tot Pierement in Utrecht, met aansluitend diner in Restaurant Lofen.

Het programma is als volgt:

14:15 Algemene ledenvergadering in het Museum Van Speelklok tot Pierement

(voor agenda zie hieronder)

15:00 Inleiding door de heer Kees Nijsen

(voor beschrijving zie hieronder)

16:00 Rondleiding Museum

17:30 Vertrek uit museum

18:00 Diner in restaurant Lofen met uitreiking Awards of Appreciation

De deelnamekosten bedragen inclusief het diner ¤ 35,-- per persoon. Voor student-leden, die ook zeer welkom zijn ¤17,50. U betaalt voor uw partner dezelfde prijs. U dient de deelnamekosten bij aanmelding te voldoen door overmaking op bankrekening nr. 48.08.03.765 t.n.v. Stichting AES, o.v.v. uw nl-lidnummer en het aantal deelnemers. U wordt verzocht om voor 29 mei aan te melden en te betalen.

Jaarlijkse ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt op 7 juni 2004 gehouden bij het Museum Van Speelklok tot Pierement, Steenweg 6, 3511 JP Utrecht en vangt aan om 14:15 uur.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Inleiding en rondleiding museum Van Speelklok tot Pierement

Voor de slotbijeenkomst van dit seizoen is gekozen voor een historisch onderwerp: Mechanische Muziek en de opkomst van zelfspelende instrumenten. Het wordt ingeleid door Kees Nijsen, life-member van de AES, die bij Philips jarenlang artistiek/technisch/publicitair was betrokken bij de marketing van diverse vormen van geluidsopname- en geluidsfilmapparatuur. Als samensteller van de grote internationale tentoonstelling 100 Jaar Geluidsregistratie in het Evoluon in 1977, trad

hij o.a. op als gastheer van onze Nederlandse sectie. De toen ontstane contacten met conservators van andere Science Museums en geluidshistorici leidden tot stichting van de International Vintage Phonograph & Mechanical Music Society, waarvan Kees Nijsen nog steeds Secretaris-Generaal is. Als hobby begon hij tevens een eigen restauratie-atelier voor mechanische muziekinstrumenten, waar inmiddels o.a. tientallen pneumatische piano's (pianola's) in hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht.

Voor een beknopte Nederlandse versie met beeldmateriaal van zijn presentaties voor AES-Conventions in 1983 en 2003, is samenwerking gezocht met het Nationaal Museum Van Speelklok tot Pierement in Utrecht, waar alle relevante instrumenten in volle glorie kunnen worden bezichtigd en gedemonstreerd.

Vooral het live kunnen reproduceren van de dynamiek van opnamen in echte piano's kan bij onze leden misschien tot stimulerende gedachten aanleiding geven. Deze live reproducties zullen ten gehore worden gebracht op de gewone trappianola maar ook op de zogenaamde reproductiepianola's zoals de Duo-Art, de Ampico en andere. Hierbij zullen rollen worden gebruikt die door bekende pianisten zijn ingespeeld met behoud van de oorspronkelijke dynamiek.

Voor de partners is ook de algemene rondleiding in het museum interessant. Na afloop zullen wij in het nabijgelegen restaurant Lofen een buffet diner genieten in de bovenzaal. Wellicht is het mogelijk bij gunstige weersomstandigheden de borrel op het buitenterras te gebruiken.