Terugblik Project 165

Advances in loudspeaker technology

door Peter Swarte(©2004)

De spreker was John Watkinson van Celtic Audio Ltd. Hij werd ondersteund door twee life optredens van Liza Marchall met zang en gitaar.

De boodschap aan een talrijk gehoor was dat luidsprekers niet "gehoord" mogen worden ofwel luidsprekers dienen op neutrale wijze elektrische signalen om te zetten in geluid. Hierbij spelen 3 belangrijke zaken de hoofdrol:

  1. Het amplitude-frequentie diagram ofwel de frequentiekarakteristiek dient een horizontaal en vlak verloop te hebben (frequentiedomein) en derhalve geen amplitude-defecten te vertonen
  2. Het afgestraalde akoestische signaal dient een zuivere afspiegeling te zijn van het electrische signaal (tijddomein) en dus voor alle signalen zuiver proportioneel te zijn. Dit wordt bereikt met een llineaire fasekarakteristiek
  3. Tenslotte dient de akoestische afstraling over een ruimtehoek van 360 graden gerealiseerd te worden en als dat niet mogelijk is dienst de ruimtelijke afstralingskarakteristiek frequentie-onafhankelijk te zijn.

Om e.e.a. te demonstreren had John Watkinson speciaal ontwikkelde luidsprekers meegebracht en opgesteld in een stereo modus. De bezoekers kregen o.a. het geluid van kerkklokken te horen. Dit om te beoordelen hoe het met transientenvervorming gesteld was. Daarna moest het optreden van zangeres Liza Marschall een demonstratie zijn hoe natuurlijk de menselijke stem en de inzetten van gitaar muziek zouden klinken over een daartoe speciaal opgestelde luidspreker. Daarna kwamen nog een aantal andere apparaten aan bod: een 1-eenheid 19 inch rek afluisterunit bestemd voor rekinbouw voor TV studio's. Verder kwam een nog in ontwikkeling zijnd 2-eenheid rekinbouw apparaat aan de orde en tenslotte nog een draagbare CD-speler met een opvallende ruimtelijke weergave.

Alle apparaten waren voorzien van luidsprekers volgens bovengenoemde voorwaarden, hoewel degewenste stralingskarakteristiek niet gerealiseerd kon worden in de rekmontages.

Na de pauze werd e.e.a. nogmaals toegelicht en gedemonstreerd. Er was veel ruimte voor vragen en antwoorden. John Watkinson legde desgevraagd uit hoe hij zo goed mogelijk kon voldoen aan genoemde 3 eisen. Met name de ruimtehoek bleek niet zuiver 360 graden te zijn maar de luidsprekers waren alleen in het horizontale vlak rondom stralend. Dit werd bereikt door een kegelvormige reflector boven de hogetonen luidspreker te monteren; een techniek die al decennia lang wordt toegepast. Deze eigenschap vereist wel een speciale opstelling: midden in de luisterruimte. De elektronica en de scheidingsfilters werden uitgebreid toegelicht. De filters kunnen zeer nadelige invloeden hebben op het frequentie- en fasegedrag van de luidsprekers. Om deze defecten te vermijden werden de genomen correcties besproken.

Er waren ook kritische geluiden gehoord: hier en daar trad vervorming op. De aanpassing van de elektronica aan de luidsprekers is een buitengewone belangrijke zaak. Hieruit bleek weer eens te meer dat niets ideaal is, maar dat de mens altijd zal blijven streven naar het ideaal.

Al met al een bijeenkomst waaruit bleek dat het onderwerp alle aanwezigen buitengewoon bezig houdt. Uiteindelijk blijken luidsprekers uiterst kritische schakels te zijn tussen de elektrische wereld en de akoestische wereld in het vakgebied dat elektro-akoestiek heet.