Project 168:

Beoordeling van audiokwaliteit
Datum bijeenkomst 168

woensdag 16 februari 2005

Titel
Beoordeling van audiokwaliteit

Spreker
Alex Balster

Locatie
Swamp Muziekstudio
Molenstraat 58a
4944 AD Raamsdonk

Tijd:
20:00 uur (vanaf 19:30 koffie)

Openbaar vervoer
Zie http://www.9292ov.nl/

Per auto
Vanaf A27 afrit 20, vanaf A59 bij knooppunt Hooipolder richting Raamsdonkveer, afrit 34. In Raamsdonk op de Heemraadsingel op de rotonde afslaan naar Raadhuisstraat en 1e weg rechts naar Molenstraat. Zie verder ANWB routeplanner

Contactpersoon
Peter Swarte, zie bestuur

Aanmelden
Stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris of meld hier aan via de website.

 

Samenvatting

Beoordeling van subjectieve en objectieve audio kwaliteitsparameters

Het betreft het bereik van de audiobron in een akoestische

geschikte ruimte tot het weergeven van geluid in een geschikte

akoestische luisteromgeving.

Deze voordracht geeft inzicht in de praktische waarden en toepasbaarheid van de verschillende subjectieve en objectieve akoestische en audioparameters zoals deze worden gehanteerd in audio-opname, -signaaloverdracht en -weergave.

Het verband wordt behandeld tussen luisterervaring (subjectief) en meettechniek. Vanwege de zintuiglijke (subjectieve) aard van het waarderen van audiokwaliteit (onze oren zijn nog steeds het laatste oordeel) staat de meettechniek in dienst van het luisteren. Voorstellen voor ruimtelijke omstandigheden en toepassingen daarvan t.b.v. audio opname en weergave worden besproken. Geluidsvoorbeelden horen hierbij.

 

Audio bron en weergave van geluid zijn nog steeds analoog.

Kwaliteisparameters en haalbaarheid bepalen het toepassen van analoge of digitale signaalverwerking in audio.

 

Wat zijn de vraagtekens bij al deze beweringen?