Project 169:

Audionetwerken voor Live-sound
Datum bijeenkomst 169

maandag 21 maart 2005

Titel
Audionetwerken voor Live-sound

Spreker
David Bearman (Peavey-Europe)

Locatie
TM Audio
Zonnebaan 52
3542 EG Utrecht

Tijd:
20:00 uur (vanaf 19:30 koffie)

Openbaar vervoer
Zie http://www.9292ov.nl/

Per auto
Zie www.tmaudio.nl of ANWB routeplanner

Contactpersoon
Kees Westendorp, zie bestuur

Aanmelden
Stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris of meld hier aan via de website.

 

Samenvatting

Audionetwerken voor Live-sound

Al geruime tijd zijn er systemen op de markt voor distributie van digitale audiosignalen over een netwerk, veelal toegepast in studio's voor broadcast en recording. De hedendaagse geavanceerde mogelijkheden in dsp's voor bewerking en distributie van audiosignalen maakt een geïntegreerde aanpak mogelijk voor een centraal beheersbaar audionetwerk. Recente ontwikkelingen van dedicated componenten hebben de snelheid en betrouwbaarheid van zulke netwerken dermate verbeterd dat ook "live-sound" toepassingen haalbaar zijn.

De lezing "Audionetwerken voor Live-sound" geeft een inzicht in de meest gangbare technologieën en op welke wijze deze toegepast kunnen worden in live-sound. Ook worden de technische vereisten besproken waaraan de componenten in het netwerk moeten voldoen om de continuïteit in de weergave te verzekeren.

David Bearman van Peavey-Europe zal de lezing verzorgen. Peavey is een van de eerste licentienemers van het veel gebruikte CobraNet protocol voor audio distributie en gebruikt dit in haar Mediamatrix software.