Project 170:

Slotbijeenkomst seizoen 2004-2005
Datum bijeenkomst 170

donderdag 12 mei 2005 Let op! Is verplaatst naar 8 juni!

Titel
Slotbijeenkomst seizoen 2004 - 2005

Locaties
Philips Museum
Looyenbeemd 14, Gebouw BC1
Eindhoven

Paviljoen Genneper Parken
Antoon Coolenlaan 2a
5644 RX Eindhoven

Tijd:
13:30 - 20:00 uur (zie agenda)

Openbaar vervoer
Bus 401 en 402 vanaf CS Eindhoven. Zie verder http://www.9292ov.nl/

Per auto
Op A2 randweg Eindhoven afslag 31 (De Hurk). Zie verder ANWB routeplanner

Contactpersoon
Peter Swarte, zie bestuur

Aanmelden
Stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris of meld hier aan via de website.

 

Programma

13:30 - 14:00 Ontvangst met koffie

14:00 - 16:00 Bezoek Philips Museum met uiteenlopende demo's

16:00 - 16:30 Van het Museum naar het Paviljoen Genneper Parken

16:30 - 17:30 Algemene Leden Vergadering in Genneper Parken

18:00 - 20:00 Tapasbuffet in Genneper Parken

 

Tijdens de ALV kunnen de partners eventueel (voor eigen rekening) een balletje slaan op de midgetgolf van het Paviljoen om alvast in de stemming te komen voor het buffet.

De deelnamekosten bedragen inclusief het buffet euro 35,-- per persoon. Voor student-leden, die ook zeer welkom zijn euro 17,50. U betaalt voor uw partner dezelfde prijs. U dient de deelnamekosten bij aanmelding te voldoen door overmaking op bankrekening nr. 48.08.03.765 t.n.v. Stichting AES, o.v.v. uw nl-lidnummer en het aantal deelnemers. U wordt verzocht om voor 1 juni aan te melden en te betalen.

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat diegenen die al hebben aangemeld voor de bijeenkomst op 12 mei, nu ook van de partij zijn. Als u verhinderd bent op 8 juni, moet u dat even laten weten. Dan storten wij uw betaling terug.

Agenda Algemene Leden Vergadering

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Nieuwe ontwikkelingen binnen de AES
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

ad 6: Onze voorzitter zal de nieuwste informatie brengen uit de Board of Governors vergadering van de Conventie in Barcelona. Han Tendeloo zal als algemeen secretaris van de AES aanwezig zijn om verdere toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

ad 7: Overeenkomstig art. 4 van de Statuten van de Stichting treden alle bestuursleden behalve secretaris en penningmeester thans na een zittingsperiode van 2 jaar af, maar zij stellen zich allen herkiesbaar. Het bestuur verzoekt de ledenvergadering hiermee in te stemmen.


Het Philips museum

De honderdste verjaardag van Frits Philips leek het bestuur een uitstekende aanleiding om het einde van het seizoen 2004 - 2005 in Eindhoven door te brengen. Tenslotte was Philips een grote werkgever in Nederland en levert op wetenschappelijk, technologische en maatschappelijk gebied nog steeds grote bijdragen.

Ontwikkeling en groei

De ontwikkeling van wetenschap en technologie heeft vele duizenden Philips producten voortgebracht. Het Philips Museum is erin geslaagd de ontwikkeling van de productcategorieën te illustreren met een unieke selectie veelal werkende apparaten, die door Philips zelf en talrijke particulieren beschikbaar zijn gesteld. Als bezoeker krijgt u een goed beeld van het historisch erfgoed van Philips uit de periode vanaf 1890 tot circa 1970.

Elektrisch licht, een openbaring

In het museum kunt u de ontwikkeling van het elektrisch licht volgen vanaf de eerste kooldraad-lampen tot fluorescentielampen. Talrijke producten, prenten en posters illustreren de evolutie van dit product, dat decennialang het gezicht van Philips heeft bepaald.

Geluid, spectaculaire ontwikkeling

De eerste systemen om geluid op te slaan en weer te geven ontstaan laat in de 19e eeuw. De collectie van het museum laat de evolutie zien van onder andere cilinder- en platenspeeldozen tot grammofoons en van kristalontvangers tot stereoradio's. Eén van de vele blikvangers in het Philips Museum is het allereerste complete Philips ontvangtoestel, bestaande uit een gescheiden ontvanggedeelte, voeding en luidspreker. Overigens produceerde Philips aan het begin van het radiotijdperk alleen losse luidsprekers, radiolampen e.d. ten behoeve van derden. Pas in 1927 werd een begin gemaakt met de productie van complete radiotoestellen.

Beeld, van zwart-wit naar kleur

Al in 1925 speelde Philips een actieve rol in de eerste experimenten op het gebied van 'mechanische' televisie op basis van de Nipkowschijf. Pas veel later, in de jaren veertig, deed de beeldbuis zoals we die nu kennen zijn intrede. In het museum ziet u historische televisietoestellen, maar ook aanverwante producten als videorecorders, professionele studiocamera's en een 'antieke' bioscoopprojector.

Philishave, een wereldsucces

Het wereldberoemde Philishave scheerapparaat met roterende kop was een unieke vinding van Philips. In het museum is de nagenoeg complete ontwikkeling van dit nog steeds populaire apparaat te zien vanaf de eerste 'eenkops', 'de Staalbaard' genoemd.

Professionele producten

Naast consumentenproducten heeft Philips een rijk scala aan professionele producten voor vele vakgebieden geproduceerd. In het museum ziet u hiervan vele voorbeelden, zoals één van de eerste elektronenmicroscopen, röntgenapparaten, een studiomengtafel, meetapparatuur, en een kortegolf radiozender.

Nog veel meer.....

In het Philips Museum vindt u nog tal van andere bezienswaardigheden, zoals het originele bureau van Anton Philips, een grote maquette van het provincieplaatsje Eindhoven anno 1890, reclameposters, foto's enzovoorts. En wilt u nog meer weten: kijk dan op de website www.philipsmuseumeindhoven.nl.