Project 176:

Digitale hoortoestellen en de hoorbril

Datum bijeenkomst 176
woensdag 22 maart 2006

Titel
Digitale hoortoestellen en de hoorbril
Spreker
Jos Leenen (GN Resound AS, Eindhoven) en Rinus Boone (Technische Universiteit Delft)

Locatie
TU Delft, Lab. Technische Natuurkunde
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft

Tijd:
20:00 uur (vanaf 19:30 koffie)

Per openbaar vervoer
Trein naar Delft Centraal, bus lijn 129. Zie verder http://www.9292ov.nl/

Per auto
Afslag Delft-Zuid, richting TU-wijk. Eind afrit rechtsaf, Schoemakerstraat. Tweede weg links, Stieltjesweg. Aan eind rechtsaf en direct weer rechtsaf ligt het parkeerterrein van Technische Natuurkunde. Zie verder ANWB routeplanner

Contactpersoon
Daniël Schobben, zie bestuur

Aanmelden
Bij voorkeur aanmelden via de website.

Digitale hoortoestellen en de hoorbril

De ontwikkeling van hoortoestellen is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt waarbij het hart van deze toestellen is geëvolueerd tot supercompacte digitale technologie met een ultralaag energieverbruik. Hierop draaien algoritmen die veel verder gaan dan versterking, egalisatie en dynamiek-aanpassing. Rond deze tijd wordt bovendien een compleet nieuw concept geïntroduceerd – de hoorbril – waarmee het mogelijk wordt om een gesprekspartner op afstand prima te verstaan in een rumoerige omgeving.

Digitale hoortoestellen - Jos Leenen
De ontwikkeling van hoortoestellen is met de introductie van digitale signaalprocessing (DSP), midden jaren 90,voorgoed veranderd. Ultra low power DSP chips, met een verbruik kleiner dan 2 mW voor het totaal (!) van ADC, DSP, geheugen en DAC, maken implementatie van vele nieuwe en nuttige functies in het hoortoestel mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn: grote filterbanken, complexe dynamic range compressoren, geavanceerde ruis- en rondzing-reductie systemen, adaptieve beamformers, data logging en meer. De ontwikkelingen gaan steeds sneller met de komst (deels uit eigen huis) van steeds krachtiger chips.
Deze presentatie poogt een overzicht te geven van de doelstellingen en prestaties van moderne hoortoestellen en de manier waarop DSP hierbij wordt ingezet. Ook wordt kort belicht hoe de invloed van dit alles op de hoortoestellenindustrie zelf is geweest: een abrupte transformatie in een dynamische en innovatieve high-tech business.

Jos Leenen is sinds 1989 werkzaam in de hoortoestellenindustrie, eerst als projectleider voor ultra low power IC's bij (het voormalige) Philips Hearing Instruments, thans als groepsleider Algorithm R&D voor het Deense GN ReSound AS, met 3200 werknemers wereldwijd een van de grootste hoortoestelbedrijven.

Horen met een bril – Rinus Boone
De hoorbril is een sterk richtinggevoelig hoortoestel, dat het voor slechthorenden mogelijk maakt om onder rumoerige omstandigheden, zoals in restaurants, maar ook tijdens bijeenkomsten en party's, toch goed een gesprek te kunnen voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt met microfoonarrays die in de poten van een bril zijn ondergebracht, om samen met speciale signaalverwerking alleen het geluid van voren te versterken en van opzij en van achteren te verzwakken. Het is in feite een richtmicrofoon met een hoge directivity index. De hoorbril is binauraal, met een microfoon-array voor het linker- en rechteroor, waardoor het geluid veel van zijn natuurlijke ruimtelijke eigenschappen behoudt. Dit maakt het voor de gebruiker nog gemakkelijker om de gewenste spreker te lokaliseren en aan te kijken. De TU-Delft heeft jarenlang aan de hoorbril gewerkt en deze komt nu binnenkort op de markt. In de voordracht wordt ingegaan op de ontwikkeling van de hoorbril en meetresultaten van de directiviteit zullen worden besproken. Tevens kan op deze avond de kwaliteit van de hoorbril direct worden vergeleken met een normaal hoortoestel in een speciale demonstratie-opstelling.

Rinus Boone is sinds 1974 werkzaam bij de sectie Akoesitsche Beeldvorming en Geluidbeheersing aan de Technische Universiteit Delft Zijn interesses gaan uit naar lawaaibeheersing, audio transducenten en multi-channel geluidsreproductie voor audio reproductie, simulatie en auralisatie. Sinds 1996 is hij secretaris van de Nederlandse Sectie van de AES en sinds 2001 is hij ook bestuurslid van het Nederlands Acoestisch Genootschap (NAG). In 2003 is hij Fellow geworden van de AES.

Meer informatie is te vinden op:
http://www.soundcontrol.tudelft.nl/hoorbril/
http://www.gnresound.nl/