Project 179: Snelle Meettechniek

--------------------------------------------------------------------------------
Datum bijeenkomst 179
Dinsdag 12 september 2006

Tijd:
20:00 uur (vanaf 19:30 koffie)

Locatie
Nederlandse Film en Televisie Academie
Markenplein 1
1011 MV Amsterdam

Openbaar vervoer
Trein naar Amsterdam Centraal, -Zuid of -Amstel, Metro naar Waterlooplein. Zie verder http://www.9292ov.nl/

Per auto
Ringweg Zuid afslag S112. Volg de Gooiseweg, Wibautstraat, Weesperstraat, nu een kort stukje richting IJtunnel via  de Valkenburgerstraat. Dan rechtsaf naar parkeergarage Anne Frankstraat. Zie verder  ANWB routeplanner

Contactpersoon
Bert Kraaijpoel, zie bestuur.

Aanmelden
Bij voorkeur aanmelden via de website. Of stuur de antwoordstrook per post of fax naar de secretaris.

Snelle Meettechniek

Introductie
In aansluiting op de IBC Amsterdam organiseert de NL-sectie een avond rond het thema meetechniek. Bruce Hofer zal op deze avond nieuwe testmethoden introduceren die zowel de snelheid van de tests vergroten en die bovendien steeds verder kunnen worden geautomatiseerd. Hiermee komt hij tegemoet aan de behoefte aan snelle(-re) meetmethoden ten gevolge van de toename van het aantal kanalen en de complexiteit van de huidige audioapparatuur.

Bruce Hofer
Bruce Hofer is een van de oprichters van de firma Audio Precision. Naast zijn werk als leidinggevende is hij in het bedrijf nog steeds actief als ontwerper van analoge elektronica in de gebieden van signaalopwekking en bewerking met ultra lage vervorming en van breedband lineaire signaalversterking.
Bruce begon zijn carrière in 1969 bij Tectronix. In 1984 start hij zijn eigen bedrijf: Audio Precision.

Samenvatting
De toepassing van andere dan alleen sinusvormige signalen voor het testen van apparatuur komt wel vaker voor. Je hebt vast wel eens op zijn minst één van de volgende signalen gebruikt:
MLS (maximum length sequence), warble, multitone signaal, roze ruis, impuls etc. Voor ieder testsignaal gelden vanzelfsprekend specifieke toepassingen en beperkingen.

Een wat recenter ‘vogelgeluidje’ als testsignaal verdient onze speciale aandacht, het is de ‘chirp’.
De lineaire chirp, waarbij de frequentie lineair in de tijd varieert, is goed toepasbaar voor akoestische metingen. Voor het meten van vervorming (THD+Noise) is dit signaal echter minder geschikt.
Heel anders is het geval met de logaritmische chirp. Deze is uitstekend te gebruiken voor het testen van geluidsapparatuur. De logaritmische chirp maakt snelle metingen, in meerdere kanalen gelijktijdig, mogelijk. De meetresultaten zijn te vergelijken met die welke via een sinusvormig signaal zijn te verkrijgen. De resolutie is echter veel beter dan met bijvoorbeeld een sinus-sweep als testsignaal kan worden bereikt.