Terugblik Project 179

door Bob Vos (©2006): ‘Snelle audiomeettechniek’

een AES-avond met Bruce Hofer van Audio Precision

Op de laatste dag van IBC 2006, 12 september, organiseerde de actieve Nederlandse sectie van de AES  een bijeenkomst waar het ‘snel’ meten aan geluidsapparatuur centraal stond.

picture of AES 179 Opening

De secretaris van de Nederlandse sectie van de AES, Bert Kraaijpoel, opende de avond. Hij gaf snel het woord aan Bruce Hofer, één van de oprichters van het merk ‘Audio Precision’. Al eerder, in oktober 2003, was Hofer te gast bij de AES Nederlandse sectie en kwam hij de toehoorders bijpraten over de ontwikkelingen op audiomeetgebied. Hofer was eerst werkzaam bij Tektronix; in 1984 richtte hij zijn eigen bedrijf op. Dat was in de tijd dat veel metingen aan audioapparatuur nog ‘punt’ voor ‘punt’ werden gedaan.

Wie herinnert zich nog de testbanden van BASF met daarop de testfrequenties, waarmee het weergavecircuit van een bandrecorder kon worden ingeregeld ( 333 Hz-31,5Hz-40Hz-63-125-250-500Hz-1 KHz-2KHz-4K-6K3-8K-10K-12.5 KHz-333Hz ) ?  Als het weergavecircuit ‘recht’ gemaakt was, ging er een schone band in en werd het opnamegedeelte ingeregeld, terwijl dezelfde reeks frequenties werd toegevoegd. Dit was een zeer tijdrovend proces.

Automatisering

Het idee werd geboren dit soort metingen te automatiseren. In 1980 kwam Tektronix met een revolutionair meetapparaat, de AA501. Hiermee kon (voor die tijd) razendsnel vervorming in een audioketen worden gemeten. Ook was dit instrument voorzien van GPIB (General Purpose Interface Bus), een voorloper van onze huidige USB en Firewire bus (IEE1394). Hiermee konden meetresultaten worden vastgelegd en ook eventueel gebruikt worden om andere apparatuur in te stellen.

Groot voordeel van de automatisering was ook het uitschakelen van menselijke fouten (bijvoorbeeld afleesfouten). Bovendien werd door het nemen van veel meetpunten de nauwkeurigheid aanzienlijk groter. Afwijkingen die vroeger tussen twee meetpunten niet opvielen, werden nu wel zichtbaar.
 
Picture of Bruce Hofer at AES-NL meeting 179

Sinus, RMS, Chirp, MLS

Hofer legde tijdens de AES-avond op de van hem inmiddels bekende rustige wijze uit welke meetmethoden er zijn.
Sinussignalen, die al dan niet in de vorm van korte blokken worden toegevoegd, RMS (Root Mean Square) metingen van sinusvormige signalen, meting van de harmonische vervorming, de stap naar gedigitaliseerde metingen met snelle analoog/digitaal omzetters, multitoonmetingen en metingen met ‘Chirp’signaal en dergelijke.
Ook kwamen metingen met MLS (maximun length sequence) aan de orde. Deze laatste methode, waarbij een pseudo-random ruissignaal wordt opgewekt, heeft als voordeel dat welhaast elk mogelijk bitpatroon optreedt gedurende het meetinterval. Deze meetmethode is zeer geschikt voor het meten van de ruimteakoestiek en het meten van luidsprekers in een an-echoïsche kamer.

Voor- en nadelen verschillende meetmethoden

Uiteraard kwamen de voor- en nadelen van de verschillende meetmethoden aan de orde, want in de meettechniek geldt ook de uitspraak: ”elk voordeel heeft zo ook z’n nadeel” (vrij naar J. Cruijff).  Het ‘Chirp’signaal wordt steeds vaker toegepast; dit is een sinusvormige spanning waarvan de frequentie lineair in de tijd oploopt of verandert. Uiteraard werd alles uitvoerig geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Pas dan realiseer je je wat met de 8-kanaals APX 585 van Audio Precision mogelijk is.


De log. 'chirp'

Even terug naar de logaritmische ‘Chirp’ meetmethode.
Angelo Farina presenteerde deze werkwijze voor het eerst op de 108ste AES-conventie, die in 2000 in Parijs plaats vond.Bruce Hofer vervolmaakte het voorstel doordat hij het idee uitwerkte om in hele korte tijd veel ‘samples’ van het signaal  te nemen. Hierdoor krijg je een uitstekende meting van de overspraak tussen de verschillende kanalen, wanneer je bijvoorbeeld aan een meerkanaals mengtafel aan het meten bent. Mede door deze geavanceerde methoden is de APX 585 een soort Rolls Royce onder de audiomeetapparatuur geworden. Uiteraard zijn de ideeën van Farina nader door Hofer in de software van de 585 uitgewerkt! 

De avond werd besloten met het tonen van een aantal ‘live’ metingen aan een equalizer. Razendsnel werden de resultaten die in een Windows-omgeving opgeroepen en verwerkt worden op het projectiescherm getoond.Na afloop van een lezing is het in AES-kringen gebruikelijk de spreker een flesje wijn aan te bieden. Hofer nam dit cadeau gniffelend in ontvangst met de mededeling dat hij de wijn helaas in Nederland moest opdrinken, want er mochten geen vloeistoffen meegenomen worden naar de USA. Lachend vertelde hij, dat dit ‘geen bezwaar’ was!  
 
De importeur van Audio Precision instrumenten is de firma Heynen in Gennep ( http://www.heynen.com/ ).
Op de website van Audio Precision (http://ap.com/index.php) staat veel informatie over geavanceerde audiomeettechniek, waaronder een aantal interessante ‘White Papers’.