Terugblik Project 180

door Daniël Schobben (©2006): ‘Geluidsniveaus in het theater’

Martin Goosen opent de avond, waarna Peter Swarte spreekt over “Geluidsniveaus in het theater”. De Arbo wet wordt toegelicht zoals die geldt voor geluidsmensen. Deze wet ziet toe op het toepassen van gehoorbescherming en geluidsreducerende maatregelen bij continue geluidsniveaus boven 80dB(A). Het geluidsniveau voor het publiek is echter niet bij wet geregeld. Peter wijst op de waardevolle branchecatalogus Podiumkunsten “Versterkt Geluid”, uitgave september 2006. De decibel schaal wordt toegelicht. Het verband tussen lawaai en slechthorendheid wordt belicht, als mede de omvang van het probleem (10% van de Nederlanders heeft een gehoorprobleem).


Martin Goosen (L) - Peter Swarte (R)

Daarna vertelt Jan de Laat (Audioloog aan het Audiologisch centrum in het Universitair Medisch Ziekenhuis Leiden) over “Gehoorschade door lawaai”. Onder musici is in 74% van de gevallen gehoorproblemen geconstateerd. Deze problemen lopen uit een van gehoorverlies tot tinnitus (oorsuizen), distorsie (vervorming van het geluid), hyperacusis (overgevoeligheid voor harde geluiden) en diplacusis (beide oren nemen verschillende toonhoogten waar). Niet alle gehoorproblemen kunnen dus gevonden worden door een audiogram meting. Filmpjes tonen de binnenkant van het oorkanaal en hoe deze gereinigd dient te worden. Ook de werking van het oor wordt uitgelegd. Jan benadrukt dat gehoorverlies permanent is.
Verder is er recent onderzoek dat zich richt op het regenereren van haarcellen zoals dit bij bijvoorbeeld bij duiven automatisch gebeurt. Dit onderzoek staat echter nog in de kinderschoenen.


Jan de Laat

Vaak kunnen er preventieve maatregelen worden genomen zoals het plaatsen van geluidsabsorberende platen tussen musici of het hoger/lager plaatsen van musici ten opzichte van elkaar. Otoplastieken met filters kunnen zo worden ontworpen dat ze een redelijk vlakke frequentiekarakteristiek geven hetgeen van belang is voor musici. Op www.orkestengehoor.nl wordt een overzicht gegeven van gehoorverlies en bescherming bij/voor musici. Met behulp van oto-acoustische emissies kan zonder actieve medewerking van de persoon een indicatie van het goed functioneren van de haarcellen in het binnenoor worden verkregen. Deze techniek wordt sinds een aantal jaren gebruikt voor de screening van baby’s op het consultatieburo. Ook voor volwassenen kan overmatige belasting van het oor worden vastgesteld middels oto-acoustische emissie metingen terwijl het audiogram nog geen afwijkingen vertoont. Bij musici is een veel voorkomende klacht hyperacusis (>50%), i.e. overgevoeligheid voor luide geluiden. Het gehoor kan zelf worden getest via spraak in ruis testen zoals www.oorcheck.nl en www.hoortest.nl.

Een aantal geselecteerde links:

Acoustics and Vibration Animations
Arbouw – lawaai in de bouw
AUDI 514 (2002) Auditory Mechanisms I
Cambridge University Hearing Group - Auditory Demonstrations
Communication Engineering - Scientific & Clinical Research - Boys Town National Research Hospital
Deafening Sound Extra Stuff -- Videos (all of 'em)
Demonstrations of Auditory Illusions
Geluidwijzer
Hearwear – the future of hearing
Jukebox
Music to Soothe the Savage Searcher Classical Music Databases and Web Resources
pagina voor slechthorenden en doven
Slechthorend - Startkabel_nl
SLECHTHOREND-Doof Kinderpleinen Online Leren
slechthorenden_startpagina_nl
Slechthorendheid – Wikipedia