Project 186: Slotbijeenkomst seizoen 2006-2007

Algemene deelnemervergadering, historische rondvaart, diner


Datum bijeenkomst:
dinsdag 29 mei 2007
aanvang 14:00 uur (13:30 uur koffie)

Locatie
Theater aan de Parade,
Parade 23 Den Bosch
tel. 073-6809809

Openbaar vervoer
Op ongeveer een kwartier lopen van het station, evt met bus 61 naar halte: Parade.

Zie verder http://www.9292ov.nl/

Per auto
Zie website van theater aan de Parade

Aanmelden
Bij voorkeur aanmelden via onze website. Of stuur een mailtje of brief naar de secretaris (zie bestuur).

De deelnamekosten bedragen inclusief het buffet en de rondvaart € 45,- per persoon. Voor student-leden, die ook zeer welkom zijn, is de bijdrage € 19,50.
U betaalt voor uw partner dezelfde prijs.
U dient de deelnamekosten bij aanmelding te voldoen door overmaking op bankrekening nr. 48.08.03.765 t.n.v. Stichting AES, o.v.v. uw nl-lidnummer en het aantal deelnemers. We verzoeken u om zich uiterlijk 15 mei aan te melden en te betalen.

Tijden
13:30 - 14:00 Ontvangst met koffie
14:00 - 15:30 Algemene deelnemersvergadering
17:20 - 18:20 Historische rondvaart

18:30 - 21:00 Diner in restaurant 'van Puffelen' (NB, gewijzigde tijden)


Een overzicht
1. De algemene deelnemersvergadering
Deze vindt plaats in het Theater aan de Parade. Start vergadering om 14.00 uur.
Ontvangst om 13.30 uur met koffie of thee in de foyer.

Agenda Algemene Deelnemersvergadering
  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Nieuwe ontwikkelingen binnen de AES
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

ad 7: Dit jaar zullen Daniël Schobben, Peter Swarte en Ben Kok aftreden als bestuurslid van de Stichting AES Netherlands Section. Ben Kok stelt zich herkiesbaar. Tijdens de deelnemersvergadering zullen de nieuwe bestuursleden door de vergadering worden gekozen.

2. Historische rondvaart
Na de vergadering begeven wij ons om 17:00 uur naar de Molenstraat voor een rondvaart in kleinere schepen op de Binnen Dieze, het riviertje waar 's-Hertogenbosch in haar vroegste bestaan van moest leven. Deze tocht gaat onder oude bruggen en gebouwen door. Er wordt door de schipper uitleg geven van de dingen die u gaat zien.
Dit moet u minstens eens in uw leven meegemaakt hebben!
De tocht duurt ongeveer 50 minuten.

3. Diner
We zijn om ca 18.00 uur dorstig en hongerig geworden en lopen dan met maar één wens rond: het restaurant. Hiervoor hoeven wij niet ver te lopen: deze uitspanning bevindt zich ook in de Molenstraat en wel op nummer 4-6 en draagt de naam Restaurant van Puffelen. Hollandser kan het eigenlijk niet.
Daar zullen wij een aperitiefje genieten met daarna een 3-gangen diner.

Het is goed om aan te geven of u bepaalde gerechten niet kunt of mag gebruiken.

--
In verband met de reservering van de boottocht verzoeken wij u om zich vóór 15 mei a.s. op te geven.
De kosten die aan de rondvaart en het diner verbonden zijn bedragen € 45,- p.p voor leden en hun partners. Studentleden en hun partners betalen € 19,50.

Het is goed dat wij elkaar als AES leden weer eens onder zeer ontspannen omstandigheden kunnen ontmoeten.