Project 188: De luisteraar en zijn oren

Auditieve waarneming in relatie met het luisteren naar muziek.


Datum bijeenkomst:
woensdag 31 oktober 2007
aanvang 20:00 uur (19:30 koffie)

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8

3534 AS UTRECHT

Spreker:
Age Hoekstra, klinisch fysicus - audioloog

Audiologisch Centrum Amersfoort

Per auto:
Op de A2 neem afslag 7, "Oog in Al". Neem de (verlengde) Vleutenseweg en brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Sla Linksaf de Cartesiusweg in onder de spoorbaan door. Vervolgens de derde zijstraat links, De Nijverheidsweg, in. Dan 1ste rechts (Gietijzerstraat), 1e links (Tractieweg) en 2de rechts. U bent nu in de Schaverijstraat.

Per openbaar vervoer:
Uitstappen op station Zuilen te Utrecht, van daar nog 8 minuten lopen naar het IAB.

Samenvatting:
De luisteraar en zijn oren
Auditieve waarneming in relatie met het luisteren naar muziek.

Luisteren naar muziek is voor de meeste mensen een vrijwel dagelijkse activiteit. Daarbij staat de luisteraar voor de onbewuste, maar moeilijke taak om orde te scheppen in de voortdurende stroom ingewikkelde geluidspatronen die zijn oren bereiken. In de eerste plaats wordt daarbij gebruik gemaakt van basale analyse-mechanismes van onze oren. Dit proces heet Auditory Scene Analysis. De lezing zal uitgebreid ingegaan op de manier waarop ASA invloed heeft op wat de luisteraar hoort bij het luisteren naar muziek.Daarnaast maakt de luisteraar gebruik van aangeleerde muzikale schema's. Hierbij speelt ons geheugen een grote rol, onder andere wat betreft het hebben van verwachtingspatronen.
Verder zal categorische waarneming aan bod komen en wordt ingegaan op de vraag in hoeverre componisten rekening hebben gehouden met de eigenschappen van onze oren bij het schrijven van muziek. Of anders gezegd in hoeverre deze eigenschappen meebepalend zijn geweest voor de structuur en organisatie van de muziek waar wij naar luisteren. De lezing wordt verlucht met een groot aantal geluidsdemonstraties.