Verslag AES-lezing project 190 door Richard van Everdingen © 2008
Foto’s: Bert Kraaijpoel (AES) en Bob Vos © 2008
Illustraties: Prof. dr. ing. Wolfgang Klippel (www.klippel.de)

Dit verslag is in maart 2008 gepubliceerd in het vakblad Masterfiles (www.masterfiles.nl)


Zwakke punten weggepoetst door slimme elektronische compensatie
De perfecte luidspreker nabij

Luidsprekers. Ze zijn er in vele soorten en maten en zo verschillend zijn ook de prestaties. Het eindresultaat komt voort uit een vergaarbak van fysieke factoren en natuurkundige compromissen. Daar het beste uit halen resulteert vaak in een omvangrijk ontwerp; qua afmeting en meestal ook qua prijskaartje. Maar wat als de karakteristieke zwakheden met hoogwaardige technieken als het ware genetisch worden gemanipuleerd en een simpel exemplaar plots een wolf in schaapskleren blijkt?

Menig bijeenkomst van de Audio Engineering Society is interessant, maar er zijn er bij die daar ver bovenuit steken. Bij de AES spreekt men niet van zomaar een lezing, maar nogal gewichtig van “een project”. Bij de avonden die de aanwezigen lang bijblijven is dat misschien wel juist zo karakteristiek voor de muisstille aandacht en nog lang doorlopende discussies na afloop; toch even een heel klein beetje deel uitmaken van iets dat veel groter is, zoals jarenlang wetenschappelijk onderzoek, diepgaande kennis en baanbrekende resultaten. Die ingrediënten bleken overduidelijk aanwezig in het menu dat de AES voor 30 januari jongstleden in petto had: Luidsprekercompensatie, boeiend en overtuigend voorgedragen door Prof. dr. ing. Wolfgang Klippel van de Universiteit van Dresden.


Biografie

Wolfgang Klippel studeerde elektronica aan de Technologische Universiteit van Dresden. Nadat hij afstudeerde in spraakherkenning, ging hij werken bij een luidsprekerfabrikant in het oosten van Duitsland. Hij was betrokken bij onderzoek naar het modelleren van elektromechanische omzetters, akoestische metingen en psychoakoestiek. In 1987 ontving hij een doctoraat in technische akoestiek. Na een postdoctoraal jaar aan de Audio Research Group in Waterloo – Canada - en een periode gewerkt te hebben bij Harman International – eveneens in Canada – keerde hij in 1997  terug naar Dresden. Hij stichtte daar zijn eigen bedrijf Klippel GmbH, dat sindsdien nieuwe manieren van besturings- en meetsystemen ontwikkelt, specifiek voor luidsprekers en soortgelijke omzetters. Wolfgang Klippel ontving de Publication Award voor een opmerkelijke publicatie in het journaal van de AES in 1992 en werd AES Fellow in 1997. In 2007 werd hij benoemd tot professor in de elektroakoestiek, wederom aan dezelfde universiteit als waar hij ooit begon.Wolfgang KlippelHoe het begon

Dr. Klippel vertelde hoe hij rond 1986 – destijds woonachtig achter het ijzeren gordijn in de toenmalige DDR - gefascineerd was geraakt door een publicatie van de bij Philips werkzame Nederlander Dr. Arie J.M. Kaizer, over het gebruik van polynoomfilters. Die maakten het mogelijk om de niet-lineaire respons van een luidspreker in een model te vatten. Bij een polynoom wordt een overdracht uitgedrukt in een reeks algebraïsche factoren. Het kunnen rekenen daarmee gaf een belangrijke toegevoegde waarde in de theoretische benadering die belangrijk is om het niet-lineaire gedrag (de vervorming) van een luidspreker te kunnen begrijpen. Het bijzondere van dit verhaal was de aanwezigheid van Dr. Kaizer in het publiek. Na afloop van de presentatie gingen zij nog druk in met elkaar gesprek over enkele wetenschappelijke details, onnavolgbaar voor het merendeel van de omstanders…Klippel & Kaizer


De zwakste schakel

Wat is er eigenlijk mis aan een doorsnee luidspreker? Technisch gezien tamelijk veel. Als we kijken naar de prestaties van audiocomponenten in een keten zoals een CD-speler en een versterker, dan valt op dat de luidspreker relatief veel afwijkingen aan het signaal toevoegt. Het grootste aandeel is lineaire vervorming, voornamelijk variatie in de luidheid over het gehele weergavegebied van laag naar hoog (amplitudekarakteristiek) en deviatie in de tijd van het weergavesignaal (fasekarakteristiek). Lineaire afwijkingen geven de luidspreker een specifieke klank, ook wel kleuring genoemd  Met de plaatsing van de luidspreker in de luisterruimte kan hier nog een beetje op worden ingespeeld. Kleuring hoeft tot in zekere mate niet eens onaangenaam te zijn; kwestie van smaak. Dit is doorgaans anders voor diverse vormen van niet-lineaire vervorming, die over het algemeen agressiever uitwerken. Luidsprekers maken ook van die niet-lineaire bijproducten. Zolang als het signaalniveau laag is, bestaat dit voornamelijk uit harmonische vervorming. Het karakter daarvan bepaalt in sterke mate of dit gehoormatig nadelig uitpakt. De luidspreker produceert weliswaar extra veelvouden van originele tonen die aan het signaal worden toegevoegd, maar ze bevinden zich in de regel relatief dichtbij de grondtoon (voornamelijk tweede en derde harmonische) en zijn daarmee nog in voldoende mate in harmonie met het origineel. Daarmee valt de schade mee en uit het zich eveneens als kleuring. Maar dit wordt anders zodra de luidspreker zwaarder wordt belast. Bij grote signaalpieken neemt de hoeveelheid extreem toe en komen ook andere, niet-harmonische verschijnselen naar voren, die de weergave ook al bij relatief kleine hoeveelheden merkbaar aantasten. De eigenschappen van een luidspreker zijn ook niet stabiel, maar variëren onder invloed van temperatuur – ook door en tijdens het gebruik – en veroudering. Naast de beschrijving van het karakter van luidsprekers mag niet onvermeld blijven dat de akoestiek van de luisterruimte ook een zeer grote invloed heeft op de weergave, die het resultaat ook met de beste boxen kan maken of breken.

Een ideale luidspreker geeft niet alleen een goed geluid, maar is vooral ook klein, licht van gewicht, goedkoop, efficiënt en robuust. Want de aandacht van de onderzoekers is zeker niet alleen gericht op hoogwaardige muziekinstallaties voor theater, concert en thuis, maar op alles waar een luidspreker in zit. Dus ook draagbare mediaspelers, omroepsystemen en telefoons. Het gebruik van nieuwe materialen, alternatieve constructies en verbeterde productiemethoden dragen bij aan het optimaliseren. Vaak is het idee niet nieuw, maar blijkt het pas nu tegen redelijke kosten produceerbaar. Dr. Klippel vatte het treffend in één zin samen: “De meeste van dit soort verbeteringen kan worden geschaard onder het heruitvinden van oude ideeën op een hoger niveau”.

Actieve besturing

Onder oude wijn in nieuwe zakken valt ook de actieve compensatie. Audioliefhebbers kennen natuurlijk de populaire MFB-box van Philips uit de jaren 70 die nog steeds een trouwe groep gebruikers kent (www.mfbfreaks.nl). Afbeelding 1 geeft het principe weer. De vervorming die de luidspreker produceert wordt negatief teruggekoppeld aan de versterker, zodat alleen het originele signaal wordt weergegeven. Hiermee kan de box ook tot lagere frequenties reiken dan met een passieve kast van dezelfde afmetingen mogelijk is. Dr. Klippel gaf aan dat een compensatiesysteem in de eerste plaats stabiel moet zijn. Instabiliteit doet het positieve effect teniet en zal de luidspreker beschadigen. Verder moet het goedkoop en simpel te bedienen zijn en zich aanpassen aan omgevingsomstandigheden die de luidspreker beïnvloeden. Compensatietechnieken kunnen zowel analoog als digitaal worden geïmplementeerd. De klassieke oplossing is het gebruik van een sensor die de beweging en snelheid van het luidsprekermembraan detecteert. Het gebruik daarvan heeft als nadeel dat de eigenschappen en de spreiding daarvan meetellen in het eindresultaat. Kortom, een goede opnemer maakt de zaak duurder en complexer. Bovendien kan de sensor uit de pas gaan lopen met het toenemen van de frequentie, wat met analoge techniek lastig te optimaliseren is. Een ander aspect is de invloed van veroudering, waardoor de compensatie naar jaren van gebruik verschuift. Wordt het verschil te groot, dan is de kans reëel dat juist nieuwe vervorming wordt toegevoegd. Dat is het kind met het badwater weggooien en dit alles vraagt dan ook om een compensatie op basis van een Digitale Signaal Processor (DSP), waarbij de regeleigenschappen veel preciezer kunnen worden geprogrammeerd en bijgesteld.


Afbeelding 1: Basisprincipe vervormingscompensatieLuidspreker als sensor

Een interessante mogelijkheid is om de luidspreker zelf als sensor te gebruiken. Dit kan al op een eenvoudige manier met analoge techniek, door de stroom te meten die door de luidspreker loopt (afbeelding 2). Onregelmatigheden daarin kunnen worden gecompenseerd en zo ontstaat meer grip op het eindresultaat. Maar ook dat heeft zijn beperkingen. Er wordt op die manier alleen in het elektrische domein gemeten. De afwijkingen ontstaan juist vooral in de overdracht van elektrisch naar mechanisch. En die eigenschappen zijn allerminst constant.


Afbeelding 2: Compensatie door het meten van de stroom

Een voorbeeld is het effect van de positie van de spreekspoel (afbeelding 3). De luidspreker kan worden gezien als een motor. De parameters kracht, de inwendige demping als gevolg van variaties van de inductie en de stijfheid van de ophanging, veranderen bij het bewegen van de spreekspoel in de magneet. De mate waarin dit gebeurt kan ook nog eens ongelijk (niet-lineair) zijn bij het naar voren of naar achteren gaan.

Afbeelding 3: Veranderende eigenschappen door de positie van de spreekspoel

Hoewel er diverse technieken zijn bedacht om het krachtsverloop zo vlak mogelijk te houden, zijn er altijd afwijkingen en neemt de kracht af naarmate de uitslag van het membraan groter wordt (afbeelding 4).Afbeelding 4: Kracht versus verplaatsing

Door alleen te compenseren op de luidsprekerstroom, worden die afwijkingen niet correct meegenomen. Andere effecten zijn de verandering door de temperatuur van de spreekspoel en afwijkingen in de stijfheid van de ophangingen van de spoel en luidsprekerconus. “We kijken van de elektrische naar de mechanische kant door een raam, wat ons een verstoord zicht geeft naar de buitenkant. Daardoor krijgen we een vervormd signaal dat we vervolgens terugvoeren naar de ingang”, aldus Dr. Klippel.

Digitale compensatie


Door gebruik te maken van digitale technieken ontstaan complexere mogelijkheden voor de compensatie. In plaats van de tot nu toe besproken systemen op basis van terugkoppeling, is een voorwaarts werkend principe mogelijk. Dit heeft als voordeel dat er geen sensor nodig is en dat het  niet het gevaar kent van instabiliteit, dat altijd met terugkoppeling op de loer ligt.


Afbeelding 5: Opsplitsing in vervormingscomponenten met polynoomfilters


Door in de compensatie de vervormingen eerst in afzonderlijke componenten op te delen (afbeelding 5), kunnen de door de luidspreker gemaakte afwijkingen in tegenfase worden opgewekt en daardoor vrijwel worden geëlimineerd (afbeelding 6).


Afbeelding 6: Opwekking van de vervorming in tegenfase


Het manco aan dit principe is evenwel dat het niet adaptief is. Het is alleen voorgeprogrammeerd op statische eigenschappen en houdt geen rekening met de veranderingen van de luidspreker als die zwaarder belast wordt. Dr. Klippel werkt aan een oplossing die een flinke stap verder gaat en ook de dynamische eigenschappen meeneemt. Afbeelding 7 laat het principe zien, waarin het effect van de niet-lineaire kracht (1), de inductie (2) en de stijfheid van de ophanging (3) kunnen worden gecompenseerd.

Afbeelding 7: Geavanceerde dynamische compensatie van Dr. Klippel

Daarnaast is ook een verbeterde uitvoering van detectie van de luidsprekerstroom toegevoegd, die de omgevingsfactoren en verouderingseffecten van de luidspreker in het proces meenemen en zelfs bijstelling van de parameters oplevert. Hiermee blijft de compensatie de luidspreker als het ware volgen en beveiligt het de weergever tegen overbelasting. Het resultaat is dat met een sterk verbeterde laagweergave ten opzichte van een identieke passieve box, continu het maximum uit de luidspreker kan worden gehaald, zonder het gevaar die op te blazen. Vervormingcijfers dalen spectaculair (afbeelding 8).

Afbeelding 8: Reductie van de vervorming door de compensatie

Verwacht wordt dat dit systeem binnen twee jaar in een ic-vorm op de markt gebracht kan worden, waarna het te implementeren is in een breed scala aan apparatuur. Afbeelding 9 geeft de opbouw van de schakeling weer. Nog een stap verder is de mogelijkheid om niet uit te gaan van een al bestaande luidspreker, maar om er één te ontwerpen die nog beter af te stemmen is op de compensatie.


Afbeelding 9: Blokschema van de nieuwe compensatieschakeling


Het juist bepalen van de parameters van de luidspreker is natuurlijk erg belangrijk om het  compensatiealgoritme te vullen. Via zijn eigen bedrijf Klippel GmbH, heeft de spreker apparatuur in de handel gebracht die het mogelijk maken om metingen en kwaliteitscontroles te doen. De parameters worden bepaald door een combinatie van de analyse van de stroom, terugkoppeling met een meetmicrofoon en aftasting via een laser. Een geavanceerd computerprogramma geeft daarmee een reeks aan meetgegevens en grafieken. Op de klantenlijst staan bekende namen van luidsprekerfabrikanten als B&W, Canton en Focal.


Afgrijselijk geluid

Een indrukwekkend en levendig gedeelte van de presentatie werd gevormd door enkele demonstraties. Dr. Klippel liet met behulp van een muziekstuk – een zanger begeleid door een flink basritme - horen hoe de vervormingscomponenten klinken. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk wat de bijdrage is van de niet-lineariteit als gevolg van de krachtsverlies door verplaatsing van de spreekspoel: ronduit akelig! Op moment van een forse uitslag door een bastoon, werden hogere tonen zoals in de spraak gemoduleerd; er ontstond breedbandintermodulatie. Heel anders klonk de vervorming die ontstaat door de niet-lineaire stijfheid van de ophanging. Hierbij liep voornamelijk de basweergave kwalitatief achteruit, maar was er eigenlijk helemaal geen invloed op de zang. Dramatisch daarentegen was het effect van de variaties in de inductie, wederom onder invloed van verplaatsing. Dit had een sterk modulatie-effect op de hogere frequenties waardoor de zang ronduit afschuwelijk klonk. Conclusie was dat de verschillende eigenschappen belangrijk zijn voor een specifieke aantasting van de klank. Als voorbeeld noemde de spreker luidsprekers die speciaal ontwikkeld worden voor auto’s (de beruchte boemboxen) waarbij de nadruk ligt op zoveel mogelijk kracht, maar wel ten koste van het inductieverloop. Resultaat is inderdaad een zeer hoge geluidsdruk, maar wel één met veel vervorming. Uit de demo bleek ook de zinloosheid van het beoordelen door alleen te meten met een enkelvoudige toon. Dit geeft helemaal geen zicht op dit soort intermodulatie-effecten. Beter is het om te meten met een multitoon, of - zoals de compensatieschakeling continu doet - met de muziek zelf. Via simulatie van Dr. Klippel’s schakeling kan elk soort gecompenseerde vervorming - zoals met de luidsprekersymbooltjes op diverse plaatsen in afbeelding 7 is aangegeven – hoorbaar gemaakt worden.Meetopstelling


Droomprestaties

Actieve compensatie van niet-lineaire vervorming van luidsprekers kan de prestaties sterk verbeteren en levert tal van voordelen op bij een groot aantal toepassingen. Recent onderzoek en krachtige digitale technieken maakt een geavanceerde luidsprekercompensatie mogelijk, waar de grondleggers van die technologie alleen maar van konden dromen. Natuurlijk kunnen niet alle variaties in de weergave met de compensatie onder controle gehouden worden. Zo zal de luisterruimte nog steeds van grote invloed zijn op de weergave. De compensatie kan natuurlijk ook weinig meer doen als de luidspreker een defect zoals een gescheurde ophanging heeft opgelopen, maar zou dit wel kunnen detecteren en de gebruiker hiervoor kunnen waarschuwen. Met name voor zwaar belaste PA-luidsprekers zou het systeem op basis van gewijzigde parameters kunnen aangeven welke binnenkort aan vervanging toe is. Het wachten is nu op de geïntegreerde schakelingen die goedkope toepassing in massaproductie mogelijk moet maken en die zowel een oortje van een mobiele telefoon als de allerbeste luidsprekers voor in de huiskamer nog beter kan laten presteren.

Richard van Everdingen  (richard&delta-sigma-audio.nl)