Terugblik “Ben Kok over Akoestisch Ontwerp Luisterlab McGill University”

Foto's: Bob Vos, Bert Kraaijpoel

Op bezoek  bij Mattijsen

Op 12 maart 2008 kwam een 30-tal belangstellende Nederlandse AES-leden op de gezellige zolder van de studio van Audio Electronics Mattijsen (AEM) bij elkaar om te luisteren naar een lezing “variabele ruimteakoestiek” door Ben Kok van bureau Nelissen.
Het was natuurlijk geen toeval dat we op deze “historische grond” in Duivendrecht bij elkaar kwamen. In 1978 werd AEM opgericht door Geeke en Johan Mattijsen. Johan en Geeke hebben zich inmiddels teruggetrokken en het bedrijf wordt nu door Eric en Roland Mattijsen voortgezet. Kortgeleden kreeg AEM van het toonaangevende vakblad “Installation Europe” de prijs voor “het beste auditorium project” toegekend voor het project “Schouwburg Almere” (opgeleverd begin 2007). AEM realiseerde binnen een totaalopdracht een 1Gb datanetwerk, een digitaal audio netwerk c.q. multikabelsysteem voor zaalgeluid en de omroep en interconnectie tussen zalen en opnameruimte. Een elektronisch systeem voor variabele akoestiek inclusief het ontwerp en levering van een hoofd luidspreker systeem voor de Grote Zaal maakten tevens deel uit van de opdracht. Zie ook:
www.aem.nl.

 
De AES-leden werden temidden van een interessante verzameling oude analoge bandrecorders (Revox, Telefunken M15 etc.) uitvoerig bijgepraat over de “ins en outs” van het thema “variabele zaalakoestiek”. Ben Kok is nauw betrokken geweest bij het inrichten van een tweetal luisterlaboratoria van de McGill Unversity in Montreal. Ben werkt bij het bureau Nelissen (ca. 50 medewerkers), een bedrijf dat actief is op het gebied van akoestiek, bouwfysica en technische installaties (zie hun website
http://www.nelissenbv.nl). Zijn specialisatie is het berekenen en ontwerpen van ruimtes die aan bijzondere akoestische eisen moeten voldoen.


Foto Ben Kok

Ben Kok


Ontwerpopdracht

Bij het McGill project ging het om het inrichten van twee ruimtes “A018, het Ear Training Lab” en “A817 the Critical Listening Room”. In de eerste ruimte leren de studenten hoe ze hun gehoor kunnen trainen door  kritisch te luisteren naar het aangeboden materiaal. De tweede ruimte is onder meer bedoeld voor het testen van luidsprekers en het uitproberen van verschillende luidsprekeropstellingen voor meerkanaalsweergave.

 

Als we een ruimte ontwerpen waar we elders opgenomen geluid willen gaan weergeven, lopen we direct tegen het eerste principiële probleem aan. De opnameruimte (of de opname situatie op een locatie) heeft altijd een andere akoestiek dan de ruimte waar het opgenomen materiaal moet worden weergegeven. Om de opname goed te kunnen beoordelen is het dus noodzakelijk er voor te zorgen dat de akoestiek van de luisterruimte niet de akoestiek van de opnameruimte maskeert.

Hoe kunnen we de akoestiek in een ruimte nu beïnvloeden? Dat kan door de ruimtevorm en het uitgekiend omgaan met de begrippen absorptie/reflectie maar ook diffusie (verspreiden van reflecties). Hiervoor is een aantal technieken beschikbaar: het toepassen van poreuze materialen, resonatoren (paneel, Helmholtz, 1/4 λ), het toepassen van sandwichconstructies en diffusoren. Bij het ontwerp moet je natuurlijk ook rekening houden met de invloed van de luchtbehandeling (lawaai van de luchtstroom) en de overlast die de experimenten in de ruimte veroorzaken (geluidshinder buiten de ruimte). Het grootste probleem is echter het vermijden van vroege reflecties in de ruimte. Ben ging uitvoerig in op de diverse ontwerpfilosofieën die zoal bij het construeren van controlekamers worden toegepast, zoals de statische, de 'Non Environmental' en de 'LEDE (Live-end Dead-end)' benadering.

Reflectievrije zone

Reflecties in de luisterruimte kunnen we onderdrukken door voldoende afstand tot de bron te nemen, absorptiematerialen te plaatsen, de geometrie van de kamer handig te kiezen of een combinatie van alle toe te passen.
Bedenk hierbij dat de golflengte voor een toon van 1 kHz ca. 35 cm bedraagt! Voorzieningen om deze frequentie aan te pakken dienen groot te zijn ten opzichte van deze golflengte. Belangrijk is het verkrijgen van een zo groot mogelijke “RFZ” (reflectievrije zone). Helaas staat er vaak een mengtafel in de ruimte, zoals we o.a. op de getoonde dia’s zagen. Ook wordt de akoestiek in toenemende mate beïnvloed door het veelvuldig gebruik van (platte) beeldschermen in de luisterruimte. Computers en andere randapparatuur worden natuurlijk zo veel mogelijk buiten de ruimte opgesteld maar als het niet anders kan, voorzien van voldoende afscherming. Het storende geluid moet in ieder geval voldoende worden gedempt en afgeschermd. Ook het op de juiste wijze ontwerpen van de kabeldoorvoeren is zeer belangrijk.

Symmetrie

Het op de juiste wijze toepassen van reflecterend of absorberend materiaal is het domein van de akoestisch ingenieur. In een luisterruimte is het essentieel de symmetrie te handhaven. Tegenover een raam komt dan ook vaak een spiegel. In de 'Critical Listening Room' bij McGill is uitgebreid gebruik gemaakt van een “Primitive Root Diffuser”, beter bekend onder de naam “Skyline” (zie ook http://www.rpginc.com/).


Ben toont de PRD


Deze curieus uitziende verzameling van kunststof blokjes verspreidt het geluid (vooral de midden en hoge frequenties). De afmetingen zijn niet “zomaar” gekozen; er ligt een ingewikkeld 12 x 13 algoritme aan ten grondslag. De blokjes veroorzaken “scattering”, het quasi willekeurig verspreiden van ongewenst geluid met als speciale eigenschap dat de geometrische reflectie zo sterk mogelijk wordt onderdrukt. De tegels (60 x 60 cm) kunnen op vier verschillende wijzen geplaatst worden. Telkens ontstaat een ander diffusiepatroon.


detail


Op de site van RPG staat veel informatie over de werking van diffusoren. Bij McGill heeft Ben de Skylines in een strook op oorhoogte volgens een niet-herhalend patroon geplaatst. hierdoor wordt een maximale onderdrukking van vroege reflecties verkregen welke in hoge mate onafhankelijk is van de plaatsing van de luidsprekers t.o.v. de wand.

Ben construeerde een ingenieus frame met een reflecterende en een absorberende zijde. Door deze frames op verschillende wijzen in de ruimte te plaatsen of op te hangen kan de akoestiek van de ruimte naar de hand van de tester worden gezet! Verder kunnen op de vloer in de ruimte absorberende driehoeken geplaatst worden teneinde de reflecties die door de houten vloer worden veroorzaakt, effectief worden onderdrukt. Het is verbazingwekkend te zien hoe door het kiezen van de juiste materialen (en de nodige vakkennis natuurlijk!) de akoestiek van een ruimte op deze wijze kan worden ingesteld.


vloerabsorbers

De vragen en onduidelijkheden van de toehoorders werden op de van Ben Kok bekende uitvoerige wijze besproken en beantwoord. De interpretatie van de getoonde meetresultaten van de ruimtes vereiste overigens wel enig inzicht. Gelukkig bleven ons de zeer ingewikkelde berekeningen en formules tijdens deze avond bespaard.


Bob Vos, 26 maart 2008