Project 193: Slotbijeenkomst seizoen 2007-2008

deelnemersvergadering - kennismarkt - diner


Datum bijeenkomst:
Zaterdag 14 juni 2008
aanvang 14:30 uur (14:00 koffie)


Locatie:
De 'Oranjerie' van het Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht
Receptie: 030 253 8008
zie kaart (hoofdgebouw)

Contactpersoon
Ruud Kaltofen (zie bestuur)

Aanmelden
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst bij voorkeur aanmelden via de website.

Programma

14:00 - 14:30 Ontvangst met koffie
14:30 - 15:30 Algemene deelnemers vergadering (Gebouw:Open Depot)(zie agenda)
16:00 - 17:30 Kennismarkt (Gebouw: Open Depot)
18:00 - 20:00 Diner (Gebouw: Oranjerie)

De deelnamekosten bedragen inclusief het diner euro 37,50,-- per persoon.

Voor student-leden, die zeer welkom zijn euro 18,50. U betaalt voor uw partner dezelfde prijs.
Gelieve de deelnamekosten bij aanmelding over te maken op girorekening nummer 2349185 t.n.v. Stichting AES, Koningstraat 18, 1213 AX Hilversum, o.v.v. uw nl-lidnummer en het aantal deelnemers. U wordt verzocht om u uiterlijk 6 juni aan te melden en te betalen.

Agenda Algemene Leden Vergadering

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Nieuwe ontwikkelingen binnen de AES
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

ad 7.: Bij dit agendapunt stemmen we over eventuele voorstellen voor nieuwe bestuurskandidaten.`

Kennismarkt
Veel AES-leden hebben een sterke betrokkenheid met het vak audio en met muziek. Deze betrokkenheid strekt zich in vele gevallen uit tot buiten het dagelijkse werk, en uit zich in een grote diversiteit aan hobby- en privéprojecten.

Graag wil de AES de Nederlandse leden de gelegenheid bieden om aan hun medeleden te laten zien wat hen zoal bezighoudt. Te denken valt aan zelfbouwprojecten op versterker- en luidsprekergebied, maar ook aan speciale opnametechnieken, bijzondere verzamelingen, zelf ontwikkelde software, etc. Daarom is besloten dat de laatste bijeenkomst van het seizoen naast de statutaire deelnemersvergadering ook een 'kennis'-markt zal omvatten.

Op deze markt kan ieder lid die dat wenst zijn passie etaleren. Dit gebeurt in het zogenaamde 'table top'-formaat. Iedere presentator krijgt een tafeltje en een 230V netvoeding. Op de tafel kan men zijn materiaal etaleren en bij de tafel kan men de belangstellenden te woord staan.

Bij een eerdere gelegenheid is gebleken dat er behoefte is om naast de persoonlijke discussies aan de tafel vooraf plenair een korte inleiding te geven. Hiervoor willen wij maximaal 5 minuten per spreker aanhouden. Als u van de mogelijkheid tot een inleiding gebruik wilt maken, verzoeken wij u dat bij de aanmelding duidelijk aan te geven.

Om zo veel mogelijk leden de gelegenheid te bieden hun passie te etaleren, zal deze bijeenkomst, tegen de traditie in, op zaterdagmiddag worden gehouden. Er vindt in principe geen ballotage plaats op de inzendingen. De enige criteria zijn dat het onderwerp audio of muziek gerelateerd moet zijn en het tevens een persoonlijk project/betrokkenheid betreft. Het is doelbewust niet de bedoeling dat bedrijven hun nieuwe producten etaleren, maar het is wel toegestaan dat iemand vanuit een persoonlijke betrokkenheid een nieuwe ontwikkeling toelicht.

U bent hierbij van harte uitgenodigd om uw project op deze dag aan de andere AES-leden te presenteren. Meldt u zich aan, via een webformulier presentatie of via een mailtje naar de secetaris (zie bestuur).