Voorlopig verslag AES-NL-bijeenkomst 197: Luidheidverschillen bij televisie

Op dinsdagavond 31 maart 2006 kwamen ongeveer 45 AES-leden bijeen bij de Media Academie te Hilversum. Onderwerp van gesprek was het 'hot' item: de luidheidverschillen bij televisie.

Sprekers waren achtereenvolgens:
• Eelco Grimm, over de achtergronden van de ontwikkeling van een nieuwe standaard van luidheidmeting
• Richard van Everdingen, over de rol die de distibutiebedrijven kunnen spelen bij de doorgave van het TV-geluid
• Michel Schöpping, met praktijkvoorbeelden en demonstraties

Het is duidelijk dat de door de sprekers voorgestelde en uitgebreid toegelichte methode van geluidsterktemeting grote voordelen heeft voor alle bij TV-geluid betrokkenen: allereerst de kijkers-luisteraars, en gelukkig ook programmamakers en makers van reclame en trailers. Een uitgebreid verslag volgt in een later stadium.

Dankzij AES-lid Theo Verelst hebben we alvast een video-impressie van deze bijeenkomst. Zie ook Theo's wiki pagina.