Project 197: Luidheidverschillen bij Televisie:

Eelco Grimm, Richard van Everdingen, Michel Schöpping en Wouter Snel


datum bijeenkomst:
Dinsdag 31 maart 2009
aanvang 20:00 uur (19:30 koffie)
einde bijeenkomst 22:30 (NB: dit is later dan gebruikelijk)

Locatie:
Media Academie
Media Park
Sumatralaan 45
1217 GP HILVERSUM
zie routebeschrijving

Contactpersoon
Bert Kraaijpoel (zie bestuur)

Aanmelden
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient u zich aan te melden. Aanmelden bij voorkeur via de website.
Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos.

Programma
Luidheidverschillen
Menigeen die televisie kijkt zal de luidheidverschillen in het geluid bekend voorkomen. Verschil tussen de programma’s onderling, maar vooral ook het grote onderscheid ten opzichte van aankondigingen en reclames. Een remedie om dit probleem te lijf te gaan is de toepassing van een apparaat in de uitzendstraat dat er voor zorgt dat gewoon alles even hard klinkt.

Dynamiek
Helaas is dat een nogal brute aanpak die geweld doet aan een andere vorm van luidheidverschil: dynamiek. Dynamische verschillen in luidheid worden door een regisseur meestal bewust ingezet als stijlmiddel. Ze kunnen namelijk emotie oproepen en de gebeurtenissen in het beeld buitengewoon goed ondersteunen. Dynamiek kan dus een aangenaam onderdeel vormen van de belevenis van televisiekijken. Met de brede toepassing van audioprocessors gedurende de laatste jaren gaat dit stijlmiddel dat de regisseur zo graag toepast echter grotendeels verloren. In het kader van de luidheidproblematiek is dit het spreekwoordelijke paard achter de wagen spannen, aangezien de oplossing van het probleem juist door een andere manier van werken zou moeten worden aangepakt.

Een groep vakmensen zet zich al een aantal jaren in om dit veranderingsproces op gang te brengen. In 2005 is hiervoor het Nationale Luidheidsymposium georganiseerd, een unieke gelegenheid waarin alle partijen — van productie tot distributie — waren vertegenwoordigd om te discussiëren over de storende luidheidverschillen in het televisiegeluid. De conclusie die aan het eind van dit evenement kon worden opgetekend was dat de vertegenwoordigers van alle aanwezige partijen het er unaniem over eens waren dat de huidige situatie onwenselijk is.

Dutch Broadcast Loudness Committee
Dit vormde het noodzakelijke draagvlak om door te gaan, waarna het Dutch Broadcast Loudness Committee werd opgericht; een brede werkgroep met vertegenwoordigers uit wederom de hele keten. Een aantal daarvan — Eelco Grimm, Wouter Snel, Michel Schöpping en Richard van Everdingen — onderzochten onder de vleugels van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Technologie een nieuwe open standaard voor het meten van luidheid (ITU-R BS.1770). Dit met als doel om van daaruit een praktisch te hanteren richtlijn vast te kunnen leggen.

EBU
De onderzoeksresultaten leverden een Paper op tijdens de afgelopen IBC en op een stand in de New Technology Campus werd één en ander gedemonstreerd. De EBU toonde interesse in het onderzoek en dat leidde er toe dat Richard van Everdingen en Eelco Grimm zitting hebben genomen in de EBU P/LOUD groep die een Europese richtlijn voor luidheidnormalisatie ontwikkelt. Op 31 maart geeft het 4-koppige team voor de AES een uitgebreid verslag van de ontwikkelingen.

Het programma is als volgt ingedeeld:

20.00 uur Opening door Bert Kraaijpoel
20.10 uur Wat zijn luidheidverschillen en wat is dynamiek? Welke resultaten zijn met het onderzoek bereikt? Wat is de huidige status? Presentatie door Eelco Grimm
21.00 uur Pauze
21.10 uur Wat is de rol van de distributiebedrijven in de luidheidproblematiek? Presentatie door Richard van Everdingen
21.45 uur Demonstraties van fragmenten en meetapparatuur. Presentatie door Michel Schöpping en Wouter Snel
22.30 uur Afsluiting door Bert Kraaijpoel

Profiel van de sprekers:

Eelco Grimm was technisch redacteur en hoofdredacteur van het vakblad Pro Audio. Hij is eigenaar van Fairytapes, een bedrijf voor muziekopnames en akoestisch consultancy. Hij schreef een boek over het optimaliseren van audiosystemen en ontwikkelde meettechnieken en een unieke methode voor opnamen van meerkanaalsgeluid. Hij is mede-eigenaar van Grimm Audio — fabrikant van hoogwaardige professionele audioapparatuur. Verder geeft hij les aan en doet onderzoek bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Technologie. Eelco is voorzitter van het Dutch Broadcast Loudness Committee.

Richard van Everdingen startte zijn loopbaan als computertechnicus bij Getronics. Daarna stapte hij over naar kabelexploitant Casema, waar hij zich specialiseerde in de ontwikkeling van systemen voor kabelkopstations. Hij bedacht een gepatenteerd meetsysteem voor FM-gemoduleerd audio van radio en televisie, een automatisch audioregelsysteem voor kabel- en andere distributiemaatschappijen en een systeem om audioniveaus te kunnen wijzigen in digitale televisie via DVB-netwerken. Momenteel is hij werkzaam als consultant voor omroep- en distributiebedrijven bij NKM (onderdeel van Koning & Hartman) en is een actief lid van het Dutch Broadcast Loudness Committee.

Michel Schöpping studeerde musicologie met aanvullende studies koordirectie en PR. Hij startte zijn carrière als componist van filmmuziek, maar raakte al snel betrokken bij geluidsontwerp en mixage voor film. Hij ontwierp, bewerkte en mixte tientallen documentaires, films over kunst en projecten voor televisie en bioscoop. Hij produceerde diverse cd’s en regisseerde twee muziekdocumentaires. Op dit moment werkt hij als geluidsontwerper, montagemixer, componist en adviseur op het gebied van muziek. Daarnaast werkt hij als docent op de Nederlandse Film- en Televisieacademie.

Wouter Snel specialiseerde zich als muziekproducer in het gebruik van technologie in verschillende contexten en culturen. Op jonge leeftijd schreef hij al muziek voor meerdere platenlabels en verzorgde hij optredens voor festivals en clubs in binnen- en buitenland. Tijdens zijn Master of Arts studie aan de Hoge School voor de Kunsten Utrecht, richtte hij zich op de luidheidproblematiek door middel van een onderzoek naar de praktische invoering van luidheidcontrole voor de Nederlandse televisie. Ook tijdens zijn Master of Music studie bleef dit onderwerp een rol spelen. Momenteel is Wouter verbonden als onderzoeker en junior lecturer aan de Hoge School voor de Kunsten Utrecht.