project 206: Eindejaarsbijeenkomst

• algemene deelnemersvergadering
• kennismarkt
• diner

datum en tijden:
zaterdag 6 juni 2010
13:00 - 17:00 Algemene deelnemersvergadering, kennismarkt, bezoek spoorwegmuseum
18:00 - ? Diner.

locatie
Het Spoorwegmuseum
Maliebaanstation
3581 XW Utrecht

bereikbaarheid:
Zie de routebeschrijving van het museum.

aanmelden:
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient u zich aan te melden. Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.
Aanmelding via het webformulier of via een mailtje naar de secretaris (zie bestuur).

programma:
het programma bestaat uit 4 onderdelen

• 13:00 - 14:00 Algemene Deelnemersvergadering
• 14:00 - 17:00 Kennismarkt
• 13:00 - 17:00 parallel aan deze twee activiteiten hebt u gelegenheid om het spoorwegmuseum te bezoeken
• 17:30 - ? Diner in de nabije omgeving

de algemene deelnemersvergadering
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Aan het einde van dit seizoen treden drie bestuursleden van de NL-sectie af.
Een aftredend bestuurslid, Tin Jonker stelt zich herkiesbaar. De twee overigen, Martin Goosen en Diemer de Vries, treden statutair af. Ter invulling van de opengevallen plaatsen heeft het bestuur inmiddel kandidaten gevonden.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht

kennismarkt:
Na de deelnemersvergadering is er een kennismarkt. Op deze markt geeft een aantal AES-leden een presentatie van een in eigen ontwikkeling ontstaan concept. Deelname als presentator staat open voor ieder AES-lid.

De kennismarkt belooft al heel interessant te worden met de volgende presentaties:
• geluidsystemen, CD-spelers, voor en eindversterkers
• luidsprekers, digitale X-overs
• modellering van luidsprekers
• audiosynthese via DSP’s en FPGa’s
• een nieuw boek over elektro-akoestiek
• etc.

Ook u bent hierbij van harte uitgenodigd om uw project op deze dag aan de andere AES-leden te presenteren. Aanmelden als participant (presentator) is nog steeds mogelijk! Doe dat bij voor keur via dit webformulier. Participeren aan de kennismarkt is kosteloos.

bezoek spoorwegmuseum
Deelname aan de eindejaarsbijeenkomst verschaft u gratis toegang tot het spoorwegmuseum, met op het ogenblik een prachtige collectie van Koninklijke treinen uit heel Europa. Laat deze gelegenheid niet lopen en nodig ook uw partner uit.

diner:
We sluiten de dag traditioneel af met een diner. Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan het diner wenst deel te nemen.

Na het einde van de kennismarkt sluiten we de eindejaarsbijeenkomst af met een diner in een nabijgelegen restaurant. Hieraan kunt u desgewenst deelnemen. Voor het diner dient u een bedrag van € 42,50 per persoon bij te dragen. Over te maken op bankrekening nummer 2349185 t.n.v. Stichting AES.

agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
6. Bestuurssamenstelling
7. Rondvraag
8. Sluiting

introducés:
Introducés zijn van harte welkom op de kennismarkt, in het museum en bij het diner.

contactpersoon
Bert Kraaijpoel (zie bestuur)