project 214: Eindejaarsbijeenkomst

Een bijeenkomst op de nieuwe vestiging van Duran Audio. Uiteraard krijgen we een kijkje in het nieuwe pand, daarnaast is het natuurlijk tijd voor de jaarlijkse algemene deelnemersvergadering en een tweetal korte lezingen. We sluiten af met een diner. Partners zijn op deze bijeenkomst traditiegetrouw van harte welkom.

Voor een terugblik klik hier.

datum en tijden:
vrijdag 10 juni 2011
16:00 - 17:00 Algemene deelnemersvergadering.
17:00 - 18:00 Twee korte lezingen.
18:00 - 19:00 Demos' en rondleiding.
19:00 BBQ

locatie
Duran Audio BV
Koxkampseweg 10
5301 KK Zaltbommel,
Tel: +31(0)418 515583

aanmelden:
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

bereikbaarheid:
De nieuwe vestiging van Duran Audio bevindt zich op 10 minuten loopafstand van het station Zaltbommel en is door zijn ligging vlak naast de A2 (afslag 17) ook met de auto goed bereikbaar. Voor een kaartje zie hier.

programma:
de algemene deelnemersvergadering (16:00 uur)
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Aan het einde van dit seizoen treden twee bestuursleden van de NL-sectie formeel af: Steven van Raalte en Michiel van Eeden. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een volgende periode van 2 jaar.

lezingen (17:00 uur):
In twee relatief korte lezingen stellen Rinus Boone (TU Delft) en Evert Start (Duran Audio) twee toepassingen van array techniek aan u voor: respectievelijk 'De hoorbril (1) en 'Bundeling van de afstraling bij subwoofer arrays (2)'.

rondleiding en demo's (18:00 uur)
Na de lezingen is er tijd voor demonstraties en voor een rondleiding door het nieuwe onderkomen van Duran Audio.

BBQ (19:00 uur):
Duran Audio nodigt alle deelnemers aan de bijeenkomst van harte uit bij een barbecue ter afsluiting van de eindejaarsbijeenkomst.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan de BBQ wenst deel te nemen.

introducés:
Introducés zijn van harte welkom bij de lezingen, de rondleiding en demonstraties en natuurlijk bij de BBQ.

contactpersoon
Steven van Raalte (zie bestuur)View Duran Audio in a larger map


agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting


korte inhoud van de lezingen:
(1) 'De hoorbril'
door Rinus Boone, Sectie Akoestische Beeldvorming en Geluidbeheersing van de Technische Universiteit Delft.

In een korte voordracht zullen de basisprincipes van veelgebruikte microfoonarraytechnieken op een aanschouwelijke wijze worden behandeld: focussering, bundelvorming, ruimtelijke kruiscorrelaties, broadside, endfire en superresolutie. De meeste aandacht zal uitgaan naar het werkingsprincipe van de hoorbril die op ons laboratorium is ontwikkeld. En niet alleen dat, u kunt de hoorbril ook zelf beluisteren in een overtuigende demonstratieopstelling.

(2) 'Bundeling van de afstraling bij subwoofer arrays'
door Evert Start, Duran Audio BV, Zaltbommel email: evert.start&duran-audio.com

De laatste 15 jaar zijn luidsprekerarrays, ook op het gebied van muziekversterking, een bekend fenomeen geworden. Naast de langere 'worp', heeft het afstraalgedrag van deze arrays nog aantal belangrijke voordelen. In een (semi)gesloten ruimte zoals een stadion of muziekzaal kan de 'clarity' ofwel de 'definitie' van het versterkte geluid aanzienlijk verbetert worden. Hierdoor vallen de vaak ongunstige ruimte-akoestische eigenschappen van de ruimte minder op. Ook tijdens openlucht muziekfestivals bijvoorbeeld, kunnen luidsprekerarrays zeer nuttig zijn. Door de geluidsbundels alleen op het publiek te richten, kan de geluidsemissie naar de bebouwde omgeving toe behoorlijk gereduceerd worden.

De meeste geluidsystemen maken gebruik van een puur mechanische methode voor het realiseren van het gewenste afstraalpatroon (bijvoorbeeld de J-shaped line arrays opgebouwd uit wave guide elementen). Duran Audio daarentegen kiest bewust voor elektronisch gestuurde arrays waarbij de richtkarakteristiek in principe niet afhankelijk is van de vorm van het array maar van de toegepaste complexe, multi-kanaals filtering. Zij zijn al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van digitaal gestuurde luidsprekerarrays. Met een technologie die bekent staat als “Digital Directivity Synthesis” (DDS) is het mogelijk met actieve, DSP-gestuurde (modulaire) luidsprekerarrays geluidsbundels te creëren die zowel qua richting als qua vorm instelbaar zijn.

Het controleren van de lage frequenties (35-150 Hz) vormt hierbij natuurlijk een interessante uitdaging. Vanwege de lange golflengten (2-10 m), stralen subwoofers in alle richtingen vrijwel even sterk af. Dit betekent dat er dus zeer lange subwooferarrays nodig zijn om het geluid te bundelen. In de praktijk treedt bovendien het probleem op dat achter het geluidssysteem, d.w.z. op het podium, te veel laag- frequent geluid aankomt. Door het combineren van zowel “summing” als “differential” beamforming technieken, kan ook met een subwooferarray een betrekkelijk smalle en bovendien eenvoudig instelbare bundel worden verkregen in één vlak terwijl tegelijkertijd een (hyper)cardioïde (of dipool) patroon ontstaat in het vlak loodrecht daarop.
Alhoewel de theorie van “differential” technieken al lang bekend is, met name in de microfoontechnologie, is de toepassing ervan in luidsprekerarrays niet zo eenvoudig. In deze lezing zal op een inzichtelijke manier duidelijk worden gemaakt welke factoren van invloed zijn op de afstraling van de verschillende subwoofer-elementen in een array en hoe deze gemodelleerd worden.

De DDS beam-shaping technieken zullen aan de hand van enkele indrukwekkende voorbeelden worden gedemonstreerd

[top]