project 221: Spraakverstaanbaarheid: de Speech Transmission Index

sprekers:
Sander van Wijngaarden (Embedded Acoustics):
  'De Speech Transmission Index na 40 jaar – evolutie: verleden, heden en toekomst'
Jan ter Have (Embedded Acoustics):
  'Meten en rekenen aan spraakverstaanbaarheid; interpreteren en bewerken van STI data'

datum bijeenkomst:
10 april 2012
19:30 - 20:00 Deur open, koffie
20:00 - 22:00 Presentatie
tot uiterlijk 22:30 eventueel informele uitloop

locatie:
Embedded Acoustics
Molengraaffsingel 12
2629 JD Delft

zie kaartje onderaan

programma:
Dit jaar bestaat de Speech Transmission Index (STI) 40 jaar.
De STI heeft zich ontwikkeld tot een succesvol Nederlands exportproduct dat wordt toegepast voor alle denkbare verstaanbaarheidsmetingen, van zaalakoestiek tot gehoorbeschermers, en van PA systemen tot gasmaskers. De laatste jaren neemt het gebruik van de STI in de wereld van toespreekinstallaties wereldwijd sterk toe.
In deze lezing wordt uiteengezet hoe de methodiek zich steeds aan de eisen van de tijd heeft aangepast, aan de hand van concrete toepassingsvoorbeelden. Onderdeel van de lezing is een beknopte mini-cursus voor gebruik van de STI in de praktijk. De STI-methode geeft meer informatie dan alleen een globale schatting van de spraakverstaanbaarheid; ook is het mogelijk om in te schatten in welke mate verschillende factoren (zoals ruis, vervorming, echo's en nagalm) een rol spelen. Ook dit wordt aan de hand van voorbeelden uit de doeken gedaan.

contactpersoon
Michiel van Eeden (zie bestuur)

aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst bij voorkeur via het webformulier

Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos voor leden. Introducés betalen € 10,- (student introducés: gedurende 1 jaar kostenloos, daarna € 5,-)
Leden van VCA en VPT hebben eveneens vrije toegang.

Bij beperkte ruimte genieten leden van de AES voorrang.Bekijk AES-NL op een grotere kaart