project 223: Eindejaarsbijeenkomst

Een bijeenkomst op de nieuwe vestiging van Bosch Security Systems. Uiteraard krijgen we een kijkje in het nieuwe pand, daarnaast is het natuurlijk tijd voor de jaarlijkse algemene deelnemersvergadering en een tweetal korte lezingen. We sluiten af met een diner. Partners zijn op deze bijeenkomst traditiegetrouw van harte welkom. In de nabije omgeving is een aantal interessante locaties te bezoeken. Voor een klein overzicht klik hier.

datum en tijden:
vrijdag 8 juni 2012
16:00 - 17:00 Algemene deelnemersvergadering.
17:00 - 18:30 Twee korte lezingen.
18:30 - 19:00 Rondleiding.
19:00 Buffet

locatie
Bosch Security Systems
gebouw: Bosch Audio & Video
Torenallee 49,
5617 BA Eindhoven,
Tel: +31(0) 40 2577 200

aanmelden:
Aanmelden is niet meer mogelijk

bereikbaarheid:
De nieuwe vestiging van Bosch bevindt zich in de wijk Strijp-S midden in het centrum van Eindhoven op loopafstand van het station Einhoven-Beukenlaan. Voor een kaartje zie verder naar onderen op deze pagina.
Voor een nadere routebeschrijving zie de volgende pdf. Het gebouw van Bosch heeft hierop nummer 12.

programma:
de algemene deelnemersvergadering (16:00 uur)
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Aan het einde van dit seizoen treden twee bestuursleden van de NL-sectie formeel af: Lars Hörchens en Okke Ouweltjes. Okke Ouweltjes stelt zich herkiesbaar; Jan Didden is door het bestuur bereid gevonden de opengevallen plaats te vervullen.

lezingen (17:00 uur):
Twee korte lezingen van Remy Wenmaekers (Level Acoustics TU/e) en Frans de Wolff (Akoestisch Adviesbureau De Wolff). Zie omschrijving.

rondleiding (18:30 uur)
Na de lezingen is er tijd voor een rondleiding door het nieuwe onderkomen van Bosch Security Services. Er is dan gelegenheid om de in aanbouw zijnde testruimtes (akoestisch dode kamer, EMC meetruimte, klimaattestruimte, etc.) en showroom te bezoeken.

buffet (19:00 uur):
Bosch Security Systems nodigt alle deelnemers aan de bijeenkomst van harte uit bij buffet ter afsluiting van de eindejaarsbijeenkomst.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u en uw partner eveneens aan het buffet wensen deel te nemen.

introducés:
Introducés zijn van harte welkom bij de lezingen, de rondleiding en demonstraties en natuurlijk bij het buffet.

contactpersoon
Steven van Raalte (zie bestuur)AES-NL weergeven op een grotere kaart


agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting


korte inhoud van de lezingen:

Lezing 1: Trends (onderzoeken) in ruimteakoestische rekenmodellen
spreker: Remy Wenmaekers, Level Acoustics TU/e

De akoestisch adviseur heeft tegenwoordig de beschikking over gebruiksvriendelijke geometrische rekenmodellen voor het voorspellen van de ruimteakoestiek in het ontwerpproces. Complexe akoestische parameters zoals nagalmtijd, helderheid en spraakverstaanbaarheid kunnen in een handomdraai worden berekend. Gezien de toenemende rekenkracht van computers en meer efficiënte algoritmes is het zelfs mogelijk de akoestiek op elke stoel in de concertzaal binnen enkele minuten te berekenen, in tegenstelling tot echte metingen die dagen zouden duren.

Het is van belang te onderkennen dat deze modellen nog steeds de werkelijkheid niet nauwkeurig benaderen, maar bedoeld zijn om trends te onderzoeken. De uitkomsten zijn daarbij sterk afhankelijk van de input, zo luidt immers het bekende gezegde: ‘Garbage in = Garbage out’. Ook opdrachtgevers vertrouwen steeds meer op de uitkomsten van modellen, en stellen de voorstellen van de adviseur hierdoor steeds meer ter discussie. De resultaten van berekeningen worden direct getoetst aan de uitgangspunten. Het resultaat is dat de adviseur moet zorgen voor de juiste uitkomsten uit modellen, waarvan de invoer soms zelfs geverifieerd moet worden door de adviseur van de opdrachtgever. Hopelijk leidt een dergelijke aanpak niet tot de laatste trend in computerland: ‘Garbage in = Gospel out’!

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van het modelleerproces aan de hand van resultaten van een workshop met ervaren adviseurs tijdens de masterclass Room Acoustic Prediction Modelling met J.H. rindel. Hierbij zullen de mogelijkheden en valkuilen bij het modelleren aan bod komen. Daarnaast worden enkele uiteenlopende voorbeelden van toepassingen van geometrische rekenmodellen in projecten behandeld, zoals de concertzaal Taipei Performing Arts Center, open kantoorgebouw TNT Centre, het NAC voetbalstadion en de kerk St. Antonius Abt Eindhoven.

Lezing 2: STI in CATT-Acoustics.
spreker: Frans de Wolff, Akoestisch Adviesbureau De Wolff

Met computersimulatiemodellen voor ruimte-akoestiek kunnen verschillende zaal-akoestische parameters worden berekend, waaronder de STI (Speech Transmission Index). Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van een project.

Het betreft de verbouwing van een (modern) kerkgebouw “De Open Hof” in Amersfoort. Het onderzoek omvatte een vooronderzoek naar drie verbouwingsvarianten, en een voorlopig en definitief ontwerp van de keuzevariant. De bestaande situatie is met CATT-Acoustic in model gezet. Dit model is gevalideerd aan de hand van metingen. Uitgaande van dit model is de keuzevariant in model gezet. Verder zijn directivity files gecreëerd waarin de specificaties van de te gebruiken luidsprekers zijn ingevoerd.

Met het aldus gewijzigde model zijn berekeningen gemaakt voor vijf gebruikersprofielen. Hierbij lag de focus op STI, SPL-distributie, C50 en T30. Van enkele varianten worden de resultaten getoond en geauraliseerd.

[top]