project 224: over geluidsblootstelling orkestmusici en over hoortoesteltechnologie

sprekers:
Jos Leenen (GN ReSound)
Rick de Vos (alumnus Fontys Hogeschool)

datum bijeenkomst (NB: afwijkende tijden!):
Woensdag 19 september 2012
19:00 - 19:30 Deur open, koffie
19:30 - 21:30 Presentaties
Vanaf 21:30 eventueel informele uitloop

locatie:
Fontys Engineering
Gebouw R1, Lokaal 0.227
Rachelsmolen 1,
5612 MA EINDHOVEN

lezing 1
Moderne hoortoestel-technologie: high tech in één kubieke centimeter
Spreker: Jos Leenen (GN Resound)

Samenvatting:
De markt voor hoortoestellen groeit hard en de gebruikte technologie wordt steeds complexer en fascinerender. Deze voordracht beoogd een overzicht te geven van de technologie in moderne hoortoestellen, inclusief trends zoals draadloze audio links naar hoortoestellen. Ook zullen enkele aspecten besproken worden van de slechthorende gebruiker en van het aanpassen van de toestellen, alsmede van ontwikkelingen in de markt. Sinds meer dan 10 jaar bestaan hoortoestellen uit een compleet audio DSP systeem van hoge kwaliteit (ADCs, programmerbare DSP, analoge uitgang) en interfaces voor bediening, fitting en diagnose. Sinds enkele jaren zijn daar draadloze links voor audio en andere data aan toegevoegd. Ondanks de enorme groei in complexiteit moet het verbruik nog steeds beperkt blijven tot enkele mW, door gebrek aan verbeteringen van kleine batterijen. Al deze nieuwe technologieën hebben geleid tot drastische vergroting van de mogelijkheden voor aanpassing en gebruik. Ze hebben ook de markt veranderd, waar R&D investeringen exponentieel zijn gaan groeien.

Over de spreker:
Jos Leenen studeerde Elektotechniek aan de TUE en Audiologie en Akoestiek aan de Fontys hogeschool en werkt meer dan twintig jaar in de hoortoestelindustie, steeds in R&D. Bij Philips Hearing Instruments was hij mede-ontwikkelaar en projectleider van 's werelds eerste programmeerbare DSP chip voor hoortoestellen. Sinds enkele jaren is hij Director Algorithm Development bij GN ReSound in Eindhoven.

lezing 2
Titel: Podiumakoestiek en geluidblootstelling bij orkestmusici
Spreker: Rick de Vos (alumnus Fontys Hogeschool opleiding Audiologie)

In een concertzaal voor klassieke muziek onderscheiden we twee aandachtsgebieden betreffende de akoestiek: de geluidbeleving van het publiek (zaalakoestiek) en die van de musici (podiumakoestiek). Voor beiden gelden verschillende voorkeuren.
Podiumakoestiek beschrijft de overdracht van geluid tussen musici op een concertpodium. Hierbij wordt naast samenspelcondities ook aandacht besteed aan geluidblootstelling. Sinds 2006 moeten professionele orkesten zich houden aan de Arbo-wet; dit houdt in dat schadelijke geluidniveaus moeten worden vermeden.
De huidige norm voor de bepaling van geluidniveaus bij werknemers heeft beperkingen wanneer zij op orkestmusici wordt toegepast. Hierdoor worden in diverse studies alternatieve meetmethoden gebruikt.
R. Wenmaekers, onderzoeker aan de TU/e, introduceerde in 2010-2011 een rekenmodel om geluidniveaus van verschillende geluidvelden te bepalen op alle posities van een concertpodium. Een onderdeel van dit rekenmodel betreft de geluidblootstelling aan het geluid van het eigen muziekinstrument. In het kader van een recent afstudeeronderzoek is dit onderdeel van het rekenmodel getoetst. In deze presentatie worden de resultaten toegelicht van het onderzoek naar de geluidblootstelling van het directe geluid, waarbij metingen zijn uitgevoerd bij verschillende musici in een anechoische kamer.

Voor meer informatie over het afstudeeronderzoek: klik hier

bereikbaarheid:
zie kaartje

aanmelden:
Aanmelden bij voorkeur via het webformulier. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.
Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos voor leden. Introducés betalen € 10,- (student introducés het eerste jaar kostenloos, daarna € 5,-)

Deelname aan de bijeenkomst is eveneens kostenloos voor AES-leden en leden van VCA en VPT.

contactpersoon:
Jan Didden (zie bestuur)


View AES-NL in a larger map