project 226: Equalization - lineaire correctie van weergevers

sprekers:
Okke Ouweltjes (Philips Research)
Ruud Kaltofen(Ampco Flashlight)

datum bijeenkomst:
Woensdag 30 januari 2013
20:00 - 22:00 (v.a 19:30 koffie)

locatie:
Muziekhuis
Loevenhoutsedijk 301
3552 XE Utrecht.

samenvatting:
Equalization
Bij de term  “equalization” denken de meeste audio professionals in eerste instantie aan het “recht trekken” van de frequentiekarakteristiek van een luidspreker of een compleet audiosysteem, danwel aan het werken met enige vorm van klankregeling op het bronmateriaal. Het gaat hierbij veelal om toepassing van zogenaamde minimum fase filters.
Als we echter het begrip “equalization” uitbreiden tot het meer algemene begrip “lineaire correctie van weergevers”, dan doet dat meer recht aan het feitelijke toepassingsgebied. Met het nodige meet- en rekenwerk kan een complementaire correctie worden ontworpen waardoor individuele weergevers veel beter gaan presteren Ook kunnen we het afstraalgedrag van een uit meerdere luidsprekers bestaand systeem desgewenst vergaand optimaliseren. De luidspreker wordt (evenals de beoogde correctie) beschouwd als een lineair, tijdinvariant systeem. Hieruit volgt meteen de belangrijkste beperking van de aanpak als zodanig:  niet lineaire fouten van weergevers (vervorming) kunnen middels equalization niet worden gecorrigeerd. Maar geen nood: er blijven genoeg toepassingen over om een avond over dit onderwerp interressant te maken en als vanouds van levendige discussie te voorzien.

Enkele onderwerpen die de revue zullen passeren:

- meten aan weergevers
- analyse van meetresultaten
- corrigeerbaarheid van weergevers
- filtertypen en eigenschappen
- scheidingsfilters
- invloed filtering op afstraalgedrag
- hoorbaarheid van zowel amplitude als fase afwijkingen in een frequentiekarakteristiek.

Naast een presentatie zijn ook enkele demonstraties gepland om e.e.a. te verlevendigen en als basis voor discussie.

over de sprekers:
Okke Ouweltjes:
Okke is onderzoeker bij Philips Research in Eindhoven in de groep Smart Sensing & Analysis (voormalige Digital Signal Processing (DSP) groep). Hij heeft gewerkt aan de ontwikkeling van DoubleBASS; een methode om lage tonen weer te geven, die gebruik maakt van de psycho-akoestiek, signaal processing en een compacte luidspeker. Ook heeft hij een algorime ontwikkeld voor het optimaal instellen van een parametrische equalizer voor platte televisies. Verder heeft hij onderzoek gedaan naar de toepassing van een door een luidspreker gegenereerde "synthetic jet" voor applicaties zoals thermische koeling en stofzuigen. Recentelijk heeft hij meetmethodes en algoritmes ontwikkeld voor het egaliseren van de complexe frequentie karaketeristiek van hoofdtelefoons

Ruud Kaltofen:
Ruud is sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw werkzaam in de professionele audio. Tot begin jaren ’90 voornamelijk als live sound engineer en daarna als ontwerper van zowel analoge als digitale audio apparatuur en software voor professionele audio toepassingen. Ruud is al vele jaren werkzaam als senior R&D engineer bij de Ampco Flashlight groep in Utrecht. In deze functie heeft hij onder meer gewerkt aan de volgende projecten:

- Implementatie van en software ontwerp voor diverse MCR systemen.
- Ontwerp hardware en firmware voor “the Engineer”, een installed audio processor van de engelse firma Martin Audio
- Ontwerp system controllers voor diverse geluidssystemen in het verhuur bedrijf.
- Ontwerp analoge techniek en digitale besturing voor het VAP acoustic enhancement systeem.

bereikbaarheid:
De locatie is bereikbaar met stadsbus 6 - richting Overvecht Zuilen - vanaf het centraalstation te Utrecht. Rijtijd ongeveer 10 minuten. De uitstaphaltehalte is nagenoeg voor de deur (informatie verkregen via www.openbaarvervoer.nl)
Voor overige informatie: zie kaartje hieronder.


AES-NL weergeven op een grotere kaart

aanmelden:
Aanmelden bij voorkeur via het webformulier. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.
Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos voor leden. Introducés betalen € 10,- (student introducés het eerste jaar kostenloos, daarna € 5,-)

Deelname aan de bijeenkomst is eveneens kostenloos voor leden van NAG, VCA en VPT.

contactpersoon:
Ruud Kaltofen(zie bestuur)

top