project 227: over Industrieel Eigendom

sprekers:
Pieter Eveleens (Patentwerk)
Wilma van de Meerakker (LegalTech)

datum bijeenkomst (NB: afwijkende tijden!):
Woensdag 20 maart 2013
19:00 - 19:30 Deur open, koffie
19:30 - 21:30 Presentaties
Vanaf 21:30 eventueel informele uitloop

locatie:
Fontys Engineering
Gebouw R1, Lokaal 0.227
Rachelsmolen 1,
5612 MA EINDHOVEN

programma
Voor de pauze zal Pieter Eveleens van Patentwerk uit Den Bosch een presentatie geven over octrooien, patenten en aanverwante zaken.
Aan de orde zullen komen o.a.: wat is een uitvinding; in deze context de termen 'techniek', 'nieuwheid' en 'inventiviteit'.
Wat is een octrooi, wat betekent 'uitsluitend recht', licentie.
Verleningsprocedure in NL, DE en Europa, US. Wat is de rol van de octrooigemachtigde.
Overweging om wel of niet octrooi aan te vragen, en 'oppositie' ten aanzien van een Europees Patent (EP).
Een en ander wordt verlucht met voorbeelden uit de audiowereld.

Na de pauze zal Wilma van de Meerakker van LegalTech uit Heeze ingaan op zaken gerelateerd aan merkbescherming:
Hierbij komen o.a. aan de orde: wat is het belang van merkbescherming.
Wat is de betekenis van intellectuele eigendomsrechten, modelrecht en auteursrecht.
Wat kan als merk dienen, welke soorten merkrechten bestaan er.
Verschillen tussen handelsnaam en merk en domeinnaam en merk.

bereikbaarheid:
zie kaartje

aanmelden:
Aanmelden bij voorkeur via het webformulier. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.
Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos voor leden. Introducés betalen € 10,- (student introducés het eerste jaar kostenloos, daarna € 5,-)

Deelname aan de bijeenkomst is eveneens kostenloos voor AES-leden en leden van NAG, VCA en VPT.

contactpersoon:
Jan Didden (zie bestuur)


View AES-NL in a larger map