project 232: Akoestiek en perceptie

spreker:
Ben Kok (SCENA acoustic consultants)

datum bijeenkomst:
Donderdag 12 december 2013
19:30 - 20:00 inloop met koffie
20:00 - 22:00 programma

locatie:
Van Der Valk Hotel Amersfoort A1
Ruimtevaart 22,
3824 MX AMERSFOORT
hotelamersfoorta1.nl
033 454 0000

programma:
De akoestische perceptie van de omgeving is overwegend subjectief. Deze subjectieve waarneming proberen we te vertalen naar fysische processen en technische ontwerpregels. Vaak resulterend in ééngetalsgrootheden die de lading niet (afdoende) dekken. Deze voordracht gaat op kwalitatieve wijze in op een aantal aspecten van de subjectieve akoestische waarneming en hoe deze beïnvloed kan worden door specifieke materialen of voorzieningen. De nadruk zal hierbij liggen op - maar niet beperkt blijven tot - kritische luisterruimtes.

bereikbaarheid:
zie kaartje

aanmelden:
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos voor leden. Introducés betalen € 10,- (student introducés het eerste jaar kostenloos, daarna € 5,-)
Deelname aan de bijeenkomst is eveneens kostenloos voor AES-leden en leden van NAG, VCA en VPT.

contactpersoon:
Jan Didden (zie bestuur)


View AES-NL in a larger map