project 236: Eindejaarsbijeenkomst

• algemene deelnemersvergadering
• kennismarkt
• klankenbos

• diner

datum en tijden:
vrijdag 27 juni 2014
14:00 Inloop met koffie (Brasserie)
14:30 Aanvang Algemene Deelnemersvergadering (Brasserie blijft geopend)

locatie:
Het Klankenbos
Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt, BE

aanmelden:
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient u zich aan te melden. Deelname aan de bijeenkomst is kostenloos. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.
Aanmelding bij voorkeur via het webformulier. De aanmelding sluit een week vooarafgaande aan het evenement, dus op vrijdag 20 juni 2014.

programma:
het programma bestaat uit 4 onderdelen:

• 14:30 Algemene Deelnemersvergadering, Dommelhof, zaal L123
• 15:30 Kennismarkt
• 16:30 Klankenbos, rondleiding o.l.v deskundige gids
• 18:00 Diner in de nabije omgeving

algemene deelnemersvergadering:
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht

kennismarkt:
Na afloop van de deelnemersvergadering is er gelegenheid elkaar op ontspannen wijze te ontmoeten. Bovendien kunnen onze leden die thuis een interessant project ontwikkelen dat nu wereldkundig maken op de kennismarkt: tafels met daarop het product of concept geëtaleerd. Met uiteraard een toelichting van de maker zelf.
Ook u bent hierbij van harte uitgenodigd om uw project op deze dag aan de andere AES-leden te presenteren.
Deelname als presentator staat open voor ieder AES-lid.

Wilt u ook iets laten zien: meldt u zich vooral aan! Doe dit via het speciale aanmeldingsformulier voor presentatoren.
Participeren aan de kennismarkt is kostenloos. De aanmelding sluit een week vooarafgaande aan het evenement, dus op vrijdag 20 juni 2014.

bezoek Klankenbos:
Deelname aan de eindejaarsbijeenkomst verschaft u gratis toegang tot het Klankenbos. Onder leiding van een deskundige gids bekijken, en vooral beluisteren, we de kunstobjecten in het bos. Het Klankenbos bevindt zich direct naast de vergaderlocatie.

Laat deze gelegenheid niet lopen en nodig ook uw partner uit!

diner:
We sluiten de dag traditioneel af met een diner. Dit vindt plaats in het nabijgelegen restaurant 'Oud Dommelhof'.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan het diner wenst deel te nemen. De aanmelding hiervoor sluit een week eerder, nl. op vrijdag 20 juni 2014.
De eigen bijdrage voor het diner bedraagt € 20,- per persoon. Gaarne overmaken bij aanmelding op rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.

agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting

introducés:
Introducés zijn van harte welkom op de kennismarkt, in het Klankenbos en bij het diner.

bereikbaarheid:
De locatie bevindt zich op ongeveer 30 km ten zuiden van Eindhoven.

Met de auto:
• Vanuit Antwerpen: Via de E313/A13 (richting Hasselt - Luik) tot afrit 23 Geel-West en via Mol, Lommel, Overpelt, Neerpelt (N71).
• Vanuit Brussel-Leuven: Via de E314/A2 (richting Aken) tot afrit 29 Houthalen en via expressweg Helchteren, Hechtel, Eksel, Overpelt, Neerpelt (N74/Noord-Zuidverbinding).
• Vanuit Eindhoven (Nederland): Richting Valkenswaard, Lommel, Overpelt, Neerpelt (N74/Noord-Zuidverbinding).
• Vanuit Weert - Roermond (Nederland): Richting Bocholt (N74 langs de Zuid-Willemsvaart) Hamont, Neerpelt.

Met het openbaar vervoer:
Zie NMBS of delijn.be voor dienstregelingen van en naar Neerpelt.
Klankenbos ligt op 20 minuten wandelen van NMBS-station Neerpelt (+32 11 29 69 50).
Via de Stationstraat bereikt u het centrum van Neerpelt. Op het Marktplein volgt u de Hoekstraat die aan het kruispunt met de Fabriekstraat verder gaat in de Toekomstlaan. Klankenbos ligt 50 meter verderop aan de linkerzijde.


View AES-NL in a larger map

contactpersoon
Jan Didden (zie bestuur)