project 238: Eindejaarsbijeenkomst 'Soldaat van Oranje'

• technical tour
• algemene deelnemersvergadering
• diner

datum en tijden:
Dinsdag 7 juli 2015
15:00 'Soldaat van Oranje' technical tour (inloop vanaf 14:30)
17:30 Algemene deelnemersvergadering
19:00 Diner

locatie technical tour en Algemene Deelnemersvergadering
De TheaterHangaar
1e Mientlaan/Wassenaarseweg 75
2223 LA Katwijk

locatie diner
Restaurant-partycentrum De Tender
J. Pellenbargweg 2
2235 SP Valkenburg ZH
T: 071-5721805

deelname:
Deelname aan de technical tour is kostenloos. Deelname aan het diner € 35,- (studenten € 20,-)
Partners zijn van harte welkom. Zonder aanmelding geen deelname!!
Aanmelden is niet meer mogelijk.

programma:
Technical tour :
'Soldaat van Oranje' is een al jaren succesvol draaiende musicalproductie in een hangar op het oude militaire vliegveld 'Valkenburg' nabij Wassenaar.
Naast de regie en de acteer-en zang prestaties zijn uiteraard ook de mise en scene en de theatertechniek voor een belangrijk deel debet aan het succes van deze musical.

Dankzij de medewerking van de technici van de TheaterHangaar kunnen we ons tijdens deze bijeenkomst overtuigen van wat nodig is om deze musical te kunnen brengen.
Het is ronduit indrukwekkend om te ervaren wat er gedaan is om je tijdens de voorstelling in wisselende omgevingen te kunnen wanen. Van een intieme ruimte tot aan het strand, met een 'echte' zee en duinen. Het maakt dat je alsnog de voorstelling zou willen zien.

Algemene deelnemersvergadering:
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht

Diner:
We sluiten de dag traditioneel af met een diner. Dit vindt plaats in het op enkele kilometers verder gelegen restaurant 'De Tender'.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan het diner wenst deel te nemen.
De eigen bijdrage voor het diner gaarne direct bij aanmelding overmaken op rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.

bereikbaarheid:
Zowel het theater als het restaurant zijn het makkelijkst per auto te bereiken. Zie ook het kaartje onderaan de pagina. We rekenen op eenieders bereidwilligheid om indien nodig tussen theater en restaurant iemand mee te nemen.

agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting


View AES-NL in a larger map

contactpersoon
Bert Kraaijpoel (zie bestuur)