project 245: Eindejaarsbijeenkomst 'Record Industry'

• technical tour
• algemene deelnemersvergadering
• diner

datum en tijden:
Vrijdag 1 juli 2016
14:30 'Record Industry' technical tour.
17:00 Algemene deelnemersvergadering
18:00 Diner

locatie technical tour
Record Industry
Izaak Enschedeweg 13
2031 CR Haarlem
023 551 1115

locatie Algemene Deelnemersvergadering en Diner
Jopenkerk
Gedempte Voldersgracht 2
Haarlem
023 - 533 4114

deelname:
Deelname aan de technical tour is kostenloos. Deelname aan het diner € 35,- (studenten € 20,-)
U kunt bij uw aanmelding apart aangeven of u aan de technical tour en/of aan het diner deelneemt.
Partners van AES-leden zijn van harte welkom.

Zonder aanmelding geen deelname!!

Aanmelden is niet meer mogelijk (27-06-2016)

programma:
Technical tour :
Vinyl is weer helemaal terug van weggeweest. Technische ontwikkelingen als de muziekcassette, de CD en later de file based formaten als mp3, hebben de verkoop van de LP aanvankelijk teruggedrongen. Maar de vraag is de laatste jaren alleen maar toegenomen, met name in de lichte muziek.

's Werelds grootste platenperserij staat gewoon in ... Haarlem.
Aldaar, bij de 'Record Industry' , perst men niet alleen de platen maar snijdt men ook de laquers die de basis vormen van het productieproces.

De AES is op deze dag van harte welkom voor het bijwonen van een rondleiding

Algemene deelnemersvergadering:
NB: Deze vergadering vindt plaats op een andere locatie, de pastorie van de Jopenkerk!
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht

Diner:
We sluiten de dag traditioneel af met een diner. Dit vindt plaats in het naast de pastorie gelegen restaurant van de Jopenkerk.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan het diner wenst deel te nemen.
De eigen bijdrage voor het diner gaarne direct bij aanmelding overmaken op rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.

bereikbaarheid:
Zowel de Record Industry als de pastorie/restaurant zijn gemakkelijk per auto te bereiken.

Parkeren bij de 'Record Industry' aan de achterzijde van het pand. Hier bevindt zich ook de personeels - (en expeditie-) ingang die we zullen gebruiken.

Parkeergarage 'Raaks' aan de Zijlvest 45 is in de direkte nabijheid van de Jopenkerk. Zie ook het kaartje onderaan de pagina. We rekenen op eenieders bereidwilligheid om indien nodig tussen beide locaties iemand mee te nemen.

agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting


View AES-NL in a larger map

contactpersoon
Bert Kraaijpoel (zie bestuur)