Project 250: 'Event Monitoring'

Spreker:
Kees Neervoort (Event Acoustics)


Datum bijeenkomst:
Woensdag 10 mei 2017
19:00-20:00 Zaal open en koffie
20:00-22:00 Lezing

Programma
Drs. ing. Kees Neervoort is werkzaam voor Event Acoustics in Utrecht.
Zijn werkzaamheden bestaan uit het geven van adviezen op het gebied van akoestiek en elektro akoestiek, alsmede het ontwikkelen van software voor acoustic enhancement systemen, innovatieve luidspreker arrays en akoestische simulatie.
Kees heeft een hoofdrol in het ontwikkelen van het MeTrao meetsysteem, hetgeen ontstaan is uit de behoefte om geluidsbelasting bij evenementen voor zowel bezoekend publiek als voor de omgeving objectief en optimaal in kaart te brengen.

Kees zal ingaan op de specifieke problematiek van geluidsbelasting bij evenementen. Ook zal het MeTrao systeem uitgebreid aan bod komen en zal een vergelijking worden getrokken met de bestaande methoden om geluidsbelasting in kaart te brengen. Er is aandacht voor voortschrijdend inzicht in de meetmethoden en nieuwe features in het systeem en ook zal e.e.a. worden gedemonstreerd.
De met de nodige anekdotes gelardeerde voordracht van Kees garandeert een interessante avond waarbij voldoende ruimte is voor discussie.

Aanmelden
Aanmelden bij voorkeur via het webformulier.
Deelname aan de bijeenkomst is vrij voor leden. Introducés betalen € 10,- (student introducés vrij).
Leden van NAG, VCA en VPT hebben eveneens vrije toegang.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Voor bereikbaarheid zie het kaartje hieronder of de Website van het IAB.


Kaartje van de locatie


Grotere kaart weergeven

contactpersoon:
Ruud Kaltofen (zie bestuur)