project 251: Eindejaarsbijeenkomst 'Rotterdams Radio Museum'

• algemene deelnemersvergadering
• museumbezoek
• diner

datum en tijden:
Vrijdag 23 juni 2017
14:30: Inloop
15:00: Algemene Deelnemers Vergadering
16:00: Museumbezoek
18:00: Diner

locatie museum
Radiomuseum
Ceintuurbaan 104
3051 KD Rotterdam
010-4618585

locatie Diner
Jachtclub Hilligersberg
Straatweg 270a
3054 AN Rotterdam
010-2188656

deelname:
Deelname aan het museumbezoek is kostenloos. Deelname aan het diner: € 47,50 per persoon (studenten € 25,-)
U kunt bij uw aanmelding apart aangeven of u aan het museumbezoek deelneemt. Aanmelden voor het diner is niet meer mogelijk.
Partners van AES-leden zijn van harte welkom.

Aanmelden via het webformulier.

Aanmelden bij voorkeur vóór 19 juni 2017 i.v.m. de reservering van het diner.

programma:
Algemene deelnemersvergadering:
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht.

Museumbezoek:
De stichting Rotterdams Radio Museum is in november 1998 opgericht door de voormalige directeur van Correct, de heer Harry de Jong (†). Samen met branchegenoot Peter Ivens (oud- directeur van Modern en Grundig Nederland) vormde hij het bestuur van de Stichting Rotterdams Radio Museum.
Een groot aantal vrijwilligers onderhoudt en presenteert de collectie. Deze bestaat uit ca. 2000 radio's, televisies en aanverwante elektronica producten. Het R.M.M. is sinds 2000 een erkend museum en tevens lid van de Nederlandse Museumvereniging

Algemene deelnemersvergadering:
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht.

Diner:
We sluiten de dag traditioneel af met een diner. Dit vindt plaats op een mooie en besloten locatie aan het water.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan het diner wenst deel te nemen.
De eigen bijdrage voor het diner gaarne direct bij aanmelding overmaken op rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES onder vermelding van 'diner' en het aantal personen.

bereikbaarheid:
Het Roterdams Radio Museum:
Het ligt nabij station Rotterdam Noord, ten westen van de kruising Straatweg en Ceintuurbaan. Eveneens goed bereikbaar per stadsvervoer. Met de auto vanaf de A20 afslag 14 of 15 nemen en dan via de Gordelweg naar de Bergweg. Deze noordwaarts inslaan, onder de A20 en het spoorviaduct door, daarna gelijk linksaf. Het museum bevindt zich naast het tankstation aan uw linkerhand. Er is een eigen parkeerterrein voor bezoekers ('Gratis parkeerterrein voor Correct klanten'). Na het museumbezoek parkeren in de buurt van het restaurant.

De Jachtclub Hilligersberg:
Neem vanaf de Ceintuurbaan de Straatweg in NO richting. Volg deze gedurende 1500 meter. Precies tegenover de C.N.A. Looslaan (suggestie: parkeer hier uw auto) is aan uw rechterhand - onopvallend tussen de huizen - de toegang naar de Jachtclub. Het is een smalle zijweg, nog steeds Straatweg genaamd. Deze volgen tot aan het einde. De jachtclub bevindt zich dan links, aan het water van de Bergse Voorplas.

agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting


View AES-NL in a larger map

contactpersoon
Bert Kraaijpoel (zie bestuur)