project 256: Eindejaarsbijeenkomst 'Audio Ease'

• algemene deelnemersvergadering
• technical tour
• diner

datum en tijden:
Vrijdag 22 juni 2018
15:00: Inloop
15:30: Algemene Deelnemers Vergadering
16:30: Technical tour
18:00: Diner

locatie
Audio Ease
Vlampijpstraat 57
3534 AR UTRECHT
030 244 6335

deelname:
Deelname aan de technical tour is kostenloos. Deelname aan het diner: € 22,50 per persoon (studenten € 10,-)
U kunt bij uw aanmelding apart aangeven of u aan het diner en/of de technical tour deelneemt.
Partners van AES-leden zijn van harte welkom.

Aanmelden via het webformulier.

Aanmelden bij voorkeur vóór 15 juni 2018 i.v.m. de catering.

programma:
Algemene deelnemersvergadering:
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht.

Technical tour:
Een kijkje in de keuken van Audio Ease.
Audio Ease, een groep van muziek-en audiosoftware ontwikkelaars in Utrecht, wellicht het meest bekend van hun succesnummer Altiverb, de convolutiegalm die gebruikmaakt van de gemeten akoestiek van 's werelds bekendste zalen. Maar bijvoorbeeld ook die van badkamer of toilet. Audio Ease heeft een eigen testruimte ('dode' kamer) om akoestische metingen aan de meest uiteenlopende geluid makende apparatuur te kunnen doen. Zodat de gebruikers van hun software (zoals Speakerphone) hun audio kunnen laten klinken alsof het via die apparatuur is afgespeeld. Bijzonder interessante producten van Nederlandse bodem.

Diner:
We sluiten de dag traditioneel af met een diner. Dit jaar is dat een BBQ.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan het diner wenst deel te nemen.
De eigen bijdrage voor het diner gaarne direct bij aanmelding overmaken op rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES onder vermelding van 'diner' en het aantal personen.

bereikbaarheid:
Voor bereikbaarheid zie het kaartje onderaan.


agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting


Kaartje van de locatie


Grotere kaart weergeven

contactpersoon
Frans Ockeloen(zie bestuur)