project 264: Eindejaarsbijeenkomst 'museum RockArt'

• museumrondleiding
• algemene deelnemersvergadering
• diner

datum en tijden:
Vrijdag 28 juni 2019
15:00: Inloop
15:30: Rondleiding door het museum
17:30: Algemene deelnemersvergadering
18:30: Diner
20:00-20:30 Afsluiting

locatie
museum RockArt
Zekkenstraat 42
3151 XP Hoek van Holland
0174 38 41 03

deelname:
Deelname aan de rondleiding is kostenloos. Deelname aan het diner: € 27,50 per persoon (studenten € 12,50)
U kunt bij uw aanmelding apart aangeven of u aan het diner en/of de rondleiding deelneemt.
Partners van AES-leden zijn van harte welkom.

Aanmelden bij voorkeur vóór 24 juni 2019 i.v.m. reserveren van de catering.

programma:
Algemene deelnemersvergadering:
Op algemene deelnemersvergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Voor de agenda van deze vergadering: zie onderaan dit bericht.

Rondleiding:
Het museum geeft een overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek vanaf de jaren 50 tot heden, van Armand tot ZZ en de Maskers, van Indorock tot de Golden Earring en van Jazz tot Rock ‘n Roll. Dit alles in de vorm van popmemorabilia, beeld, geluid en informatiemateriaal.

Diner:
We sluiten de dag traditioneel af met een diner.
Bij uw aanmelding om deze dag bij te wonen kunt u apart aangeven of u eveneens aan het diner wenst deel te nemen.
De eigen bijdrage voor het diner gaarne direct bij aanmelding overmaken op rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES onder vermelding van 'diner' en het aantal personen.

bereikbaarheid:
per OV:
Inmiddels rijdt er geen trein meer naar Hoek van Holland, en de metro is nog in aanleg. De locatie bevindt zich op ongeveer 10 min lopen van een bushalte (de Houtmanstraat, Hoek van Holland). Reken op veel overstappen!

per FIETS:
Het is overigens leuk fietsen vanaf Den Haag door de duinen of vanuit Schiedam langs de nieuwe Waterweg! Bovendien dat is nog sneller dan met het openbaar vervoer!

per AUTO:
Het museum is gevestigd in het bedrijventerrein ‘de Zekken’. In de omgeving is vrij parkeren, en we kunnen bij gebrek aan parkeerruimte gebruik maken van het terrein van de buren, autobedrijf Herman Dekkers.

Zie ook het kaartje onderaan deze pagina.


agenda algemene deelnemersvergadering:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuurssamenstelling
6. Rondvraag
7. Sluiting


Kaartje van de locatie


View AES-NL in a larger map

contactpersoon
Ruur Kaltofen (zie bestuur)