Aanmelden als lid bij de AES
Om aan te melden als lid van de AES heeft u een aanmeldingsformulier nodig. U kunt dit formulier als volgt aanvragen:

Toelichting op het application form
Het 'application form' is bedoeld om uw AES lidmaatschapsaanvraag op gang te brengen. Gelieve het volledig ingevulde formulier terug te zenden aan het secretariaat.
Let u bij het invullen van het formulier speciaal op het volgende:

1. Status
a. U kunt Member worden als u een beroepsmatige binding hebt met audio en hiervoor een academische opleiding heeft gevolgd of een ruime ervaring met dit vakgebied heeft opgedaan.
b. U kunt Associate Member worden als u (nog) niet aan de voorwaarden van Member voldoet, maar wel geïnteresseerd bent in de doelstellingen van de AES. U heeft alle rechten, behalve het stemrecht.
c. U kunt Student Member worden als u een opleiding volgt in audio engineering. Student Members hebben eveneens geen stemrecht.

4-6 Curriculum Vitæ
Deze informatie is alleen noodzakelijk als u Member wilt worden.

7. Referenties
a. Als Member dient u 3 referenties op te geven.
b. Als Associate Member kunt u volstaan met 2 referenties.
c. Als Student Member kunt u volstaan met vermelding van naam en adres van de opleiding die u volgt, mits u een bewijs van inschrijving, zoals een gewaarmerkte copie van uw studentenkaart, meestuurt.

Zodra wij het application form hebben ontvangen wordt uw naam aan de mailinglijst toegevoegd, zodat u al direct de convocaties voor onze bijeenkomsten ontvangt. Hier bent u ook als aspirantlid al van harte welkom.