Links


AES:
AES website Internationaal
AES leden zoeken (via hun member profile)
AES Student Section NL
• AES Studenten Internationaal

Organisaties:
• IEE (per 2006 opgegaan in het IET)
IEEE - Benelux
ITU (International Telecommunication Union)
KIVI
NAG (Nederlands Akoestisch Genootschap)
Nationale Hoorstichting
NERG (per 2014 opgegaan in het KIVI)
NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder)
VCA Vereniging Constructief Audio
VPT Vereniging voor Podiumtechnologie

Microfoons - Stereo:
Microphone Database
Eberhard Sengpiel
Helmut Wittek/ Günther Theile
Michael Williams

Diversen:
Audio Laws
Geluidnieuws
Muzicalifeiten (Jan de Kruijffs muzikale kennisdatabank)
TU/e-acoustics (seminars)