Links


AES:
AES website Internationaal
AES leden zoeken (via hun member profile)
AES Studenten Internationaal

Organisaties:
• IET (Institution of Engineering and Technology, per 2006 is de IEE daarin opgenomen)
IEEE - Benelux
ITU (International Telecommunication Union)
KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs)
NAG (Nederlands Akoestisch Genootschap)
VeiligheidNL
NERG (per 2014 opgegaan in het KIVI)
NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder)
VCA Vereniging Constructief Audio
VPT Vereniging voor Podiumtechnologie

Microfoons - Stereo:
Microphone Database
Eberhard Sengpiel
Hauptmikrofon.de (Helmut Wittek/ Günther Theile)
Michael Williams (SoundScot)

Diversen:
Audio Laws
Geluidnieuws
Muzicalifeiten (Jan de Kruijffs muzikale kennisdatabank)