Links


AES:
AES website Internationaal
AES leden zoeken (via hun member profile)
AES Student Section NL
• AES Studenten Internationaal

Organisaties:
• IEE (per 2006 opgegaan in het IET)
IEEE - Benelux
KIVI
NAG (Nederlands Akoestisch Genootschap)
Nationale Hoorstichting
NERG (per 2014 opgegaan in het KIVI)
NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder)
VCA Vereniging Constructief Audio
VPT Vereniging voor Podiumtechnologie

Microfoons - Stereo:
Microphone Database
Eberhard Sengpiel
Helmut Wittek/ Günther Theile
Michael Williams

Diversen:
Audio Laws
Geluidnieuws
Muzicalifeiten (Jan de Kruijffs muzikale kennisdatabank)
TU/e-acoustics (seminars)