Algemene informatie

De Audio Engineering Society is een wereldwijde vereniging voor eenieder die zich met professionele audiotechniek bezighoudt: geluidstechnici, onderzoekers, ontwikkelaars, producenten en verkopers. De vereniging stelt zich ten doel theoretische en praktische kennis over audio en aanverwante vakgebieden te verzamelen en deze kennis met de leden te delen. De AES is uitgever van vakliteratuur en van het 'Journal' dat tien maal per jaar verschijnt. Het Journal van de AES publiceert wetenschappelijke artikelen uit praktisch alle landen van de wereld. De belangrijkste internationale activiteiten bestaan uit grote congressen in combinatie met een vakbeurs, de conventions, en meer gespecialiseerde bijeenkomsten, de conferenties. Meer informatie over de internationale activiteiten van de AES kunt u vinden op de internationale AES website

Activiteiten van de Nederlandse sectie

Kennismaken studenten

Ter kennismaking kunnen studenten gedurende een jaar, zonder het lidmaatschapsgeld te hoeven voldoen, deelnemen aan het lezingenprogramma van de Nederlandse sectie. Deelname aan tutorials tegen het ledentarief. Indien het mogelijk aantal deelnemers beperkt is genieten leden echter voorrang.

Zie ook de flyer.

Lezingen

De Nederlandse sectie organiseert jaarlijks verschillende lezingen. Het bestuur heeft tot doel zo veel mogelijk gespecialiseerde terreinen in de audiotechniek te bedienen. Mocht U bijzonder geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp dat nog niet aan bod is gekomen, schroomt U dan niet Uw idee bij het bestuur te deponeren. De lezingen vinden op wisselende locaties in Nederland plaats. Toegang tot de lezingen is voor de leden kostenloos. Introducés betalen € 10,-. Student introducés betalen - na het jaar van kostenloze deelname - een bijdrage van € 5,- .
Om te kunnen deelnemen aan de lezingen is aanmelding verplicht.

Tutorials

De Nederlandse sectie van de AES organiseert ieder seizoen een aantal tutorials op het gebied van geluid. In deze tutorials wordt de - vaak specifieke - vakkennis op een gemakkelijk toegankelijk niveau aangereikt in een ongeveer 4 uur durende sessie.

We hebben een lijst met onder andere de volgende onderwerpen:

Vanzelfsprekend zullen we de lijst van tutorials gaandeweg proberen verder uit te breiden.
Al diegenen die een geschikt onderwerp voor een tutorial kunnen presenteren wordt verzocht met de secretaris (zie bestuur) contact op te nemen.

Het aantal deelnemers aan een tutorial is beperkt tot ca. 30. Bij voldoende overboeking zullen de tutorials herhaald worden. De tutorials vinden in de regel op een zaterdag plaats, tussen 10:00 en 14:00 uur, op een vaste centrale locatie: het Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek te Utrecht.

Deelname bedraagt bij vooruitbetaling en vooraanmelding:
voor leden € 15,- (€ 5,- studenten)
voor introducés: € 20,- (€ 5,- studenten).
Betaalt u te laat of bent u niet vooraangemeld dan zijn de deelnamekosten € 2,50 hoger .
Leden hebben voorrang boven introducés.

Vacatures

Bedrijven kunnen tegen een geringe vergoeding een vacaturemelding plaatsen op onze website. Leden op zoek naar (ander) werk kunnen kosteloos een profiel op onze website plaatsen. Zie ook onze pagina vacatures.