In Memoriam Lex Balster

Lex Balster 1927 -2021


Lex was werkzaam bij Polygram en vanuit die hoedanigheid heeft hij met een aantal vakgenoten in 1974 aan de wieg gestaan van de NL-sectie en het eerste bestuur gevormd. 

Samenstelling:
Lex Balster (voorzitter)
L.J.M.P. Heynen (vicevoorzitter)
Titia Bakker (secretaris/penningmeester)
Cor Doesburg
Ger Hali
Victor Peutz
Bert Tellegen
Stan Tempelaars 

Met een korte onderbreking heeft Lex tot en met 1989 deel uitgemaakt van dit bestuur. 

Namens de AES is hij twee maal onderscheiden: 
- een AES Fellowship in 1977
- een Board of Governors award in 1991 

Rond 1980 was Lex betrokken als extern adviseur bij het opzetten van de opleiding ‘Muziekregistratie’ (nu ‘Art of Sound’) aan het Koninklijk Conservatorium.