Tutorial 11: Geluidversterking

Peter Swarte


Dit tutorial wordt gegeven door Peter Swarte en is bedoeld om onze leden in de gelegenheid te stellen om basiskennis over dit onderwerp op te doen.

Inhoud:
Meer en meer worden er geluidinstallaties toegepast. Om een geluidversterkingsinstallatie de goede kwaliteit te geven dient men zich te realiseren dat er in de totale keten tussen bron en luisteraar zich een gecompliceerd pad bevindt. Dit pad bestaat uit de geluidweg tussen bron en microfoon(s), de elektronische weg naar de luidspreker(s) en tenslotte het geluidpad tussen die luidspreker(s) en luisteraar(s).

Invloed van de zaalakoestiek
De genoemde geluidpaden worden sterk beïnvloed door de akoestiek van de ruimten waarin het geluid wordt – en soms werd – geproduceerd. Diemer de Vries heeft in zijn tutorials de invloed van de akoestiek uitgelegd. Ook in dit tutorial wordt deze invloed beknopt uitgelegd in termen van:

Voor de ontwerper van een systeem en de geluidstechnicus is het van het grootste belang dat door een goed ontwerp van het systeem, deze invloeden zo gering mogelijk zijn en dat de kwaliteit van het versterkte en gereproduceerde geluid zo hoog mogelijk is.
In dit tutorial wordt hier uitgebreid op ingegaan waarbij de aspecten van geluidniveaus, frequentieomvang en kwaliteit aan de orde komen. Men dient zich hierbij te realiseren dat decibellen geld kosten.

Er worden enige zeer interessante ontwerpen voor het versterken van direct en diffuus geluid behandeld.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Per auto:
Op de A2 neem afslag 7, "Oog in Al". Neem de (verlengde) Vleutenseweg en brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Sla Linksaf de Cartesiusweg in onder de spoorbaan door. Vervolgens de derde zijstraat links, De Nijverheidsweg, in. Dan 1ste rechts (Gietijzerstraat), 1e links (Tractieweg) en 2de rechts. U bent nu in de Schaverijstraat.

Per openbaar vervoer:
Uitstappen op station Zuilen te Utrecht, van daar nog 8 minuten lopen naar het IAB.
Tip: Verlaat het station in ZW-richting en ga direct rechtsaf de Vlampijpstraat in. Volg deze langs het spoor.

Zie ook kaartje onderaan deze pagina

Datum en tijd:
Zaterdag 10 april 2010
10:00 - 14:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

Aanmelden
Aanmelding gesloten (vrijdagavond 9 april 2010)

De deelnamekosten bedragen bij tijdige aanmelding (vóór 3 april ) € 20,-  per persoon (studenten € 10,-) voor leden en € 40,- (studenten € 20,-) voor introducés. Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding te voldoen op bankrekening nummer 2349185 t.n.v. Stichting AES.
Leden van VCA en VPT kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES.

Bij aanmeldingen en/of betaling na 3 april aanstaande betaalt u € 2,50 meer!


Kaartje van de locatie


AES-NL weergeven op een grotere kaart