Tutorial 17: Omzetters

Peter Swarte


Dit tutorial is opgezet om de aanwezigen vertrouwd te maken met de technische eigenschappen van luidsprekers en microfoons. Bij de luidsprekers komen voornamelijk de dynamische typen ter sprake omdat dit in wezen de meest toegepaste zijn. Bij de microfoons komen de dynamische en capacitieve typen (condensatormicrofoons).

Onder de technische eigenschappen worden verstaan de aanpassing aan de versterker enerzijds en aan de akoestiek anderzijds. Tussen de versterker en de akoestiek van de ruimte bevindt zich het mechanische circuit. Met behulp van een eenvoudig simulatie programma wordt het inzicht in hoge mate vergroot.

Ook komt de beïnvloeding van de akoestische eigenschappen ter sprake door de opstelling en het samenspel met “collega” luidsprekers.

Op basis van deze kennis kan het begrijpen van de eigenschappen van microfoons versterkt worden.

Datum en tijd:
Zaterdag 17 november 2012
10:00 - 14:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

Aanmelden:
U kunt  zich aanmelden via het webformulier of door middel van een email aan de secretaris (zie bestuur) met vermelding van uw naam en lidnummer.

De deelnamekosten bedragen bij tijdige aanmelding (vóór 10 november 2012) € 20,-  per persoon (studenten € 10,-) voor leden en voor introducés: € 40,- (studenten € 10,-). Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding te voldoen op bankrekening nummer 2349185 t.n.v. Stichting AES. Leden van VCA en VPT kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES.
Bij aanmeldingen en betaling na 10 november aanstaande betaalt u € 2,50 meer!

Inhoud:
A: Inleiding

B: Opbouw en eigenschappen van de meest gangbare luidsprekers.

C: Opbouw en eigenschappen van de meest gangbare microfoons.

Het wordt een afwisselende tutorial.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Per auto:
Op de A2 neem afslag 7, "Oog in Al". Neem de (verlengde) Vleutenseweg en brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Sla Linksaf de Cartesiusweg in onder de spoorbaan door. Vervolgens de derde zijstraat links, De Nijverheidsweg, in. Dan 1ste rechts (Gietijzerstraat), 1e links (Tractieweg) en 2de rechts. U bent nu in de Schaverijstraat.
Zie ook Google Maps

Per openbaar vervoer:
Uitstappen op station Zuilen te Utrecht, van daar nog 8 minuten lopen naar het IAB.
Tip: Verlaat het station in ZW-richting en ga direct rechtsaf de Vlampijpstraat in. Volg deze langs het spoor.
Zie ook Google Maps