Tutorial 18: Microfoons

Bert Kraaijpoel


Dit tutorial is opgezet om de aanwezigen vertrouwd te maken met de technische eigenschappen van microfoons en met name van de bij zaalversterking en geluidsregistratie meestal toegepaste dynamische- en condensatormicrofoons. Voor het kunnen volgen van het tutorial is geen diepere wiskundige kennis noodzakelijk.

Datum en tijd:
Zaterdag 18 mei 2013
10:00 - 14:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

Aanmelden:
De aanmelding is gesloten

De deelnamekosten bedragen bij tijdige aanmelding (vóór 12 mei 2013) € 20,-  per persoon (studenten € 10,-) voor leden en voor introducés: € 40,- (studenten € 10,-). Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding te voldoen op bankrekening nummer 2349185 t.n.v. Stichting AES. Leden van NAG, VCA en VPT kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES.Student introducés kunnen gedurende een introductieperiode van maximaal 1 jaar deelnemen voor het tarief van een AES-studentlid.
Bij aanmeldingen en betaling vanaf 12 mei aanstaande betaalt u € 2,50 meer!

Inhoud:
Uitgaande van de 'ideale' microfoon komen verschillende richtkarakteristieken aan bod. Via de 'omni' en de 'acht' als basistypen bekijken we de richtingsgevoeligheid van de groep van nieren: sub- (of hypo) nier, de gewone nier en tot slot de super- en de hypernier. We kijken naar de signaaloverdracht van de microfoon in het directe veld (geluid invallend vanuit slechts één richting) en in het diffuse veld (geluid invallend vanuit alle richtingen, zoals bij galm of omgevingsgeluid).
Verder zien we de achtergronden van de kentallen, de waarden die op een of andere manier de richtingsgevoeligheid van de microfoon beschrijven. Denk hierbij aan begrippen als afstandfactor (directivity index), random energy efficiency (REE), voor/achter verhouding en dergelijke.

We vergelijken de signaaloverdracht van deze ideale microfoons met die van de echte - niet-ideale - microfoons. We kijken dan naar kleuring, oplopend hoog (HF boost), nabijheids (=proximity) effect, transiënt responsie etc.

Speciaal besteden we aandacht aan de wat bijzondere microfoontypen als de richtpijp, de grensvlakmicrofoon en de ribbon microfoon en tot slot staan we stil bij de technische microfoonspecificaties als dynamisch bereik en equivalent ruisniveau.

Een eenvoudige lunch is inbegrepen in het programma.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Bereikbaarheid:
Per auto:
Raadpleeg voor de laatste route-informatie s.v.p. de ANWB routeplanner
Zie ook het kaartje hieronder

Per openbaar vervoer:
Uitstappen op station Zuilen te Utrecht, van daar nog 8 minuten lopen naar het IAB.
Tip: Verlaat het station in ZW-richting en ga direct rechtsaf de Vlampijpstraat in. Volg deze langs het spoor.


AES-NL weergeven op een grotere kaart