Tutorial meettechnieken in de akoestiek

Okke Ouweltjes en Peter Swarte


Datum en tijd:
Zaterdag 17 mei 2014
10:00 - 14:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

Inhoud:
Naast de de subjectieve geluidskwaliteit van een weergave systeem is het minstens zo belangrijk om door een aantal metingen objectief vast te kunnen stellen waarom het ene weergave systeem in een bepaalde situatie beter kan klinken dan het andere. Voor deze metingen zijn er bij Philips Research twee speciale meetruimtes: de anechoische of dode kamer en de galmkamer.

Tijdens de tutorial wordt uitgelegd wat de relatie is tussen de metingen in beide kamers en wat voor soort metingen specifiek in elke ruimte worden uitgevoerd. (o.a. frequentie karakteristieken, gevoeligheid, rendement, directivity en richtingsdiagrammen).

Er wordt een praktisch overzicht gegeven van de verschillende meetmethoden voor het bepalen van de overdrachts karakteristiek (de impulse responsie, een complexe frequentie karakteristiek, etc). En er wordt uitgelegd wat de invloed is van de keuze van het meetsignaal zoals bijvoorbeeld een MLS of een frequentie sweep.

Uiteraard is er een rondleiding in beide meetruimtes onderdeel van de tutorial.

Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd.

Locatie:
De toegangspoorten van het terrein zijn gesloten. Deelnemers dienen zich te melden bij de poort via de intercom. Dan maakt security de poort open.

High Tech Campus 36
5656 AE Eindhoven
zie kaartje onderaan
zie routebeschrijving
download kaart Campus

Contactpersoon:
Okke Ouweltjes, Peter Swarte (zie bestuur)

Aanmelden:
Aanmelden bij voorkeur via het webformulier.

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Naast een automatische ontvangstbevestiging ontvangt u bij voldoende plaats nog een aparte bevestiging van deelneming. Zonder deze laatste is deelname helaas niet mogelijk.
Bij voldoende belangstelling proberen wij een herhaling van dit tutorial te organiseren.

De deelnamekosten bedragen (bij aanmelding vóór 12 mei 2014):
    voor leden € 10,-  per persoon (studenten € 5,-) en
    voor introducés € 20,- (studenten € 5,-) .
Leden van NAG, VPT en VCA kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES, zij vullen in plaats van het NL-filenr. 'NAG, 'VPT' of 'VCA' in.

Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding over te maken op ING rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.
Deelnamekosten die niet bij vooraanmelding (tot 12 mei 2014) zijn voldaan liggen € 2,50 hoger.