Tutorial 20: EMC en Aarding

Bruno Putzeys


Dit tutorial wordt gegeven door Bruno Putzeys (Hypex Electronics).
Het is bedoeld om onze leden in de gelegenheid te stellen om basiskennis over dit onderwerp op te doen.

Datum en tijd:
Zaterdag 20 december 2014
10:00 - 14:30 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

Inhoud:
EMC en aarding zijn twee termen waar de grootste verwarring over bestaat.
Vooral voor ontwerpers van audio-apparaten is het vaak niet duidelijk of deze zaken een ontwerp nu hinderen of juist vooruit helpen. Niet zelden is de enige beschikbare informatie die van fabrikanten van EMC meettoestellen en filtercomponenten, en is het advies van EMC goeroes in strijd met dat van audiospecialisten.
Dit AES tutorial maakt daar een eind aan. Het laat zien hoe een andere kijk op dezelfde fenomenen een oplossing biedt die juist op alle fronten verbetering oplevert. Je krijgt praktijkgericht advies hoe je vanaf de eerste opzet op natuurlijke wijze een EMC vriendelijk ontwerp neerzet dat daardoor juist ook klanktechnisch beter presteert.

Aanmelden
De aanmelding voor dit tutorial is gesloten.

De deelnamekosten bedragen (bij aanmelding vóór 15 december 2014):
voor leden € 10,- per persoon (studenten € 5,-) en
voor introducés € 20,- (studenten € 5,-) .
Leden van NAG, VPT en VCA kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES, zij vullen in plaats van het NL-filenr. 'NAG, 'VPT' of 'VCA' in.

Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding over te maken op ING rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.
Deelnamekosten die niet bij vooraanmelding (tot 15 december 2014) zijn voldaan liggen € 2,50 hoger.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Voor bereikbaarheid zie het kaartje hieronder of de Website van het IAB.


Kaartje van de locatie


Grotere kaart weergeven