bron: Wikipedia

T 23: DSP tutorial

Ruud Kaltofen (Hypex)


Datum en tijd:
Zaterdag 7 april 2018
10:00 - 14:00 uur toegang (en koffie) vanaf 09:30 uur

Inhoud:
Deze tutorial is bedoeld voor geïnterresseerden die daadwerkelijk met DSP processoren aan de gang willen gaan. Het doel is niet zozeer om een algemene beschrijving te geven van toepassingsgebieden, maar daadwerkelijk inzicht te geven in belangrijke facetten van het ontwerpen van audio apparatuur met DSP processoren. Naast de nodige theorie over hardware en software worden enkele werkende systemen getoond en gedemonstreerd. De volgende zaken worden behandeld:

Hardware:
- Wat is een DSP? Verschillen in processortypen
- Processing elements
- Hardware accelerators
- busstructuren
- DMA

Getal formaten:
- Fixed point vs. floating point
- Afrondingsfouten en precisie

Software:
- Sample processing
- Block processing
- Programmeren in C vs. Assembly
- Program flow
- State machines
- Enkele algoritmen
- Grafische ontwikkelomgevingen.

Over de spreker:
Ruud Kaltofen ontwierp al in de jaren ‘90 van de vorige eeuw analoge signaalprocessing voor professionele audio systemen, destijds in dienst van Ampco in Utrecht.
Kort na 2000 is de focus verschoven naar digitale signaalbewerking door de gunstige prijsontwikkeling van de hardware en vanwege de grotere flexibiliteit van het digitale domein.
Sinds begin 2018 werkt Ruud voor Hypex in Groningen als DSP specialist.

Aanmelden
Aanmelden is niet meer mogelijk.

NB: Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk!

De deelnamekosten bedragen:
voor leden € 15 per persoon (studenten € 5) en
voor introducés € 20 (studenten € 5) .
Leden van NAG, VPT en VCA kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES, zij vullen in plaats van het NL-filenr. 'NAG, 'VPT' of 'VCA' in.

Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding over te maken op ING rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.
Bij aanmelding en betaling na 5 april 2018 betaalt u € 2,50 meer (leden € 17,50, studenten € 7,50) etc.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Bereikbaarheid:
Voor bereikbaarheid zie het kaartje hieronder of de Website van het IAB.


Kaartje van de locatie


View AES-NL in a larger map